АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 4, 2019

Проведе се Kонференцията VDI - Автоматизация и роботика в селското стопанство

Международната конференция VDI Automation and Robotics in Agriculture (Автоматизация и роботика в селското стопанство) се проведе в периода 26-27 юни в Mercure Hotel Moa, Берлин, Германия. Конференцията представи текущата пазарна ситуация, предизвикателствата, възможностите и развитието на роботизираните технологии, които ще засегнат индустрията през следващите години. Конференцията бе предназначена за производители и доставчици на селскостопанска техника, производители на роботи с акцент върху селското стопанство, производители на селскостопанска и промишлена автоматизация, софтуер, сензорни технологии, стартъп компании, изследователски организации, консултанти, правителствени агенции, инвеститори.

Конференцията обхвана следните ключови теми: Последни новости в пазара за автоматизация и роботика, решения - настояще и бъдеще, Управление на данни и системи за управление на стопанства, Примери за най-добри практики в животновъдството, донове и роботи, Ползи и недостатъци - справяне с предизвикателствата.

Благодарение на роботиката през последните години селскостопанският отрасъл постигна значителен напредък, особено, в области като животновъдството, където до една трета от земеделските производители разчитат на системи, поддържани от роботи. От автоматизираното почистване и доенето до контрол на качеството на млякото, роботиката се превърна в неразделна част от животновъдната индустрия. Все още има голям потенциал за бъдещ растеж и по-нататъшно въвеждане на автоматични системи в селскостопанското производство. Например, роботиката в растениевъдството тепърва започва да се развива. Но като се имат предвид възможностите за автоматично събиране на реколтата, плевене, сеитба, пръскане, сортиране и пакетиране, е ясно, че все още има широко поле за развитие.

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com