АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 4, 2019

Фотоволтаични системи за напояване от Грийн Фючър

Фотоволтаични системи за напояване от Грийн Фючър

Грийн Фючър e с нов успешен проект за соларна напоителна система на черешова градина - 5000 дръвчета ще бъдат напоявани от система за капково напояване, захранвана изцяло със слънчева енергия от автономна фотоволтаична инсталация. Тя ще осигурява 100% захранване на помпата, системата за СОТ и видео-наблюдение, интернет антена и извод за захранване на инструменти. За функционирането на системата няма необходимост от захранване от мрежата или от генератор. Системата функционира напълно автоматично, не се нуждае от почти никаква поддръжка, има експлоатационен срок до 25г., работи безшумно без емисии. Системата има защити от работа на сухо-празен ход, функция за обратен ход при задръстване с нечистотии и др.

Помпената поливна система, задвижвана от слънчева енергия е най-икономически изгодното решение там, където няма електрозахранване или се използва дизелов (бензинов) генератор, което е скъпо по отношение на консумативите, поддръжката и разходите по зареждане. Стандартното електрозахранване може да бъде скъпо или невъзможно. Фотоволтаичната система за напояване има срок за възвръщане на инвестицията около 4г.

Този тип системи могат да бъдат изградени там, където тепърва трябва да бъде изградена помпена напоителна система, както и за вече инсталирани електрически помпи, захранвани до момента с генератор (или от мрежата). Соларните помпени системи покриват широк диапазон от мощности: от 1 kW до 40 kW за една помпа. Броят на помпите може да бъде мултиплициран. Дълбочината на сондажа е от 5м до 200м. Системите могат да бъдат изградени за капкови напоявания, за системи с буферни съдове, за наземни водни източници - язовири, канали и др. Заедно с този тип системи, могат да бъдат изградени и автономни фотоволтаични акумулиращи системи за захранване на СОТ и видео наблюдение.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com