АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 4, 2019

Agritechnica 2019 – където иновациите имат значение

Agritechnica 2019 – където иновациите имат значение

Световното изложение за селскостопанска техника Agritechnica 2019 ще се проведе в периода от 10 до 16 ноември в Хановер, Германия. В продължение на седем дни Agritechnica ще представи последните новости, свързани със селскостопанските технологии и земеделското производство на местно и световно равнище. Изложението включва 23 изложбени зали, в които 2800 изложители ще представят своите продукти, а присъствие се очаква от над 450 000 търговски посетители.

Глобалният форум за иновации в агросектора представя първокласна изложба, включваща всички решения за земеделието – от машини за сеитба и засаждане до машини за прибиране и съхранение на растителната продукция. Световните иновации, дебютиращи на Agritechnica, се оценяват от независима експертна комисия, назначена от Германското Земеделско Общество (DLG). Въз основа на строги критерии на отличените иновации се присъжда Наградата за иновации Agritechnica в злато или сребро. Привличайки 1700 международни изложители и 110000 международни посетители от 127 страни, Agritechnica се очертава като водещ международен търговски панаир и бизнес платформа в селскостопанския сектор. Участие ще вземат също така редица асоциации, организации, институти и консултантски фирми.

В рамките на Agritechnica ще се проведат 200 форума, редица конференции и семинари, по време на които ще бъдат обсъдени най-актуалните въпроси относно бъдещето на земеделието и селскостопанските машини. Водещата тема на изложението „Глобално земеделие - местна отговорност“ означава устойчиво бъдеще на селското стопанство, с производство на достатъчно храна за бързо увеличаващото се население и едновременно запазване на природните ресурси. Това може да стане само с помощта на най-новите технологии - иновативни, интелигентни и адаптирани към особеностите на специфичните земеделски региони по света.

На изложението ще бъде представена цялата гама от селскостопанска техника и технологии, в това число трактори, сеялки, комбайни, торачки, пръскачки и напоителни системи, машини за обработка и съхранение на култури, за производство на плодове, зеленчуци и специални култури, телехендлери, транспортни средства, електроника, софтуер и системи за прецизно земеделие. Също така, семена, торове, пестициди, горива и смазочни материали, както и машини и оборудване за горското стопанство.

Част от изложението ще бъде и специалната платформа Systems and Components (Системи и компоненти), на която ще се представят системи, модули, компоненти и консумативи за земеделска техника и свързаните с нея индустрии. Systems and Components е уникална международна платформа за представяне на иновации, тенденции и развитие в сферите - трансмисии, електроника, хидравлика, двигатели, резервни части, кабини и др.

Международният ден на фермерите с фокус тази година върху добри практики от Франция и Великобритания и Денят на младите фермери, по време на който младият предприемачески и инженерен дух излиза на преден план, също ще бъдат част от програмата на Agritechnica 2019 и ще дадат възможност на фермери, компании и организации от различни земеделски региони по света да обменят знания и опит.

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com