АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 4, 2019

Животновъдството е успешен бизнес с правилната техника

Разговор с г-н Хасан Хасан, Управител на Беркай

Животновъдството е успешен бизнес с правилната техника

В началото на нашия разговор, бихте ли споделили с какво се занимавате?
Занимавам се с животновъдство от 20 години, и по-конкретно с отглеждане на крави. Работил съм в много ферми в страните от Западна Европа. Мечтата ми беше един ден да си направя собствена кравеферма, която да има модерно оборудване. В последствие това се осъществи. Кравефермата се намира в село Дянково, област Разград. В момента е с капацитет 130 крави от породата Холщайн, закупени от Германия. Имам намерение да я разширя в близките две години с още две халета за 180 дойни и 150 сухостойни крави. Общо ще станат около 450-500 крави. Също така, командировам хора да работят в кравеферми в чужбина.

Бихте ли споделили, как решихте да инвестирате в тази дейност?
Както казах имам дългогодишен опит в този бранш. Работил съм в много ферми в Германия, Холандия и Белгия. Работата с животните ми носи удоволствие и исках да си направя собствена ферма. Най-сетне и това се случи със собствени средства и кредит, не по европейски програми.

Фермата Ви е изключително модерна. Бихте ли споделили за нейното оборудване?
Цялото оборудване на кравефермата е от фирма GEA, която мога да кажа че е „мерцедесът“ на доилната инсталация. Това го твърдя смело поради дългогодишния ми опит в доенето на крави. Работил съм, както вече споменах, в много ферми, оборудвани с различна техника, затова мога да кажа, че GEA в момента е най-добрата фирма в този бранш.

Оборудването включва доилна зала тип „Паралел“ Global 90i Comfort 2x8 места с индивидуално позициониране чрез „индексни прегради” за заемане на оптимална позиция за доене и отличен достъп до вимето, с бърз изход, осигурен от хдравлична система за по-бърза смяна на групите, със софтуер за мениджмънт на стадото DairyPlan, вкл. индивидуални чипове, прикрепени с нашийник към всяко животно, както и ясен анализ на данните с цел подобряване на технологията на производството и интегриране на всички периферни устройства. Чрез апаратите за управление на доенето, позиционирани на всяко доилно място, се получава и съхранява подробна информация като данни за млякото, здравен статус на вимето и т.н. Млекоохладителният танк TCool е с вместимост 3100л. Също така, вградената система за измиване гарантира цялостно обливане на вътрешните стени и отстраяване на остатъците от мляко и твърди частици. Ефективно охлаждане се постига чрез изпарителите S.T.I. и S.T.I.L. с висок капацитет при нисък енергиен разход. Наличен е команден блок, който дава възможност за постоянен контрол и съгласуване на зададените параметри и съхранение на функционалните данни за 2 месеца и възможност за свързване със софтуер DairyPlan. Също така, инсталация за оползотворяване на отпадната топлина от хладилния агрегат за загряване на вода в бойлер с вместимост 500л, чрез която се осигурява топла вода за рутинните дейности във фермата. За уют на животните са налични боксови разделители в обора 2D Optima, матраци Polysoft за леглата на животните в обора, хранителни решетки за обор със свободно боксово отглеждане и поилки Watermaster с вградена система за подгряване на водата. И още - миксер за автоматично разбъркване на торта и ветроупорни завеси в обора, осигуряващи оптимален климат в обора.

Къде възнамерявате да реализирате продукцията си?
В селото има три мандри, на които възнамерявам да продавам произведеното мляко. Кравите във фермата са от породата Холщайн, за която мога да кажа, че дава много повече мляко от другите породи. За сега още не съм мислил да отглеждам крави с месно направление.

Какъв съвет бихте отправили към хората, които искат да си направят кравеферма?
Отглеждането на крави е печеливш бизнес стига да имаш нужните знания, опит и техника. В Германия фермерите се справят и без субсидии, затова щом те имат прогрес, и ние можем да имаме, стига да инвестираме в бизнеса си, а не в коли и яхти.