АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 4, 2019

Професионална земеделска гимназия Добруджа чества сто и десет години

Разговор с г-жа Галина Даскалова, Преподавател в ПЗГ „Добруджа”

Професионална земеделска гимназия Добруджа чества сто и десет години

Като начало, бихте ли представили себе си и ПЗГ „Добруджа“?
Казвам се Галина Даскалова и работя като преподавател по специални предмети в Професионална земеделска гимназия „Добруджа”, позната като селскостопански техникум „Добруджа”. От две години съм и председател на Съвета на Настоятелите на Училищното настоятелство. Гимназията е създадена през 1909г., когато вече е изградена база в чифлика на добруджанец, който дарява цялото си имение за създаване на земеделско училище. Гимназията е една от най-старите земеделски училища в страната.

Училището има собствена база, като дворът е с площ от 140дка. В него са създадени билкова аптека с многогодишни билки, лавандулово поле и смесена овощна градина. Също така, няколко сгради, в които се провежда учебния процес, в т.ч. учебни работилници и общежитие. В гимназията се обучават около 120 ученици в редовна и почти 120 ученици в задочна форма на обучение. В гимназията работят 18 педагози, които са експерти в своята професионална област и с изключителен авторитет в областта и страната.

От години с децата посещаваме дома за стари хора с физически увреждания в с. Айдемир и помагаме на хората там в различни форми: боядисваме, грижим се за дърветата им, ремонтираме, създаване цветни лехи, засаждаме билки. Училището провежда курсове за работа с продук-ти за растителна защита, част от професия, квалификационни степени първа, втора в направления, свързани с животновъдството и трайните насаждения. ПЗГ има собствен учебен център за обучение по категории В, С, ТкТ, ТвК, ТвК 3.

Бихте ли разказали повече за земеделското стопанство на гимназията?
Училището има собствени земи с обща площ 2040дка. От тях лично обработваме 600дка, а останалите ниви са отдадени под аренда. Училището има регистрация като земеделски стопанин и спазва всички европейски изисквания за производство на селскостопански продукти и отглеждане на едногодишни култури в земеделските земи. Площта се обработва съвместно с учениците от двете специалности, които освен практически занятия по професиите, придобиват и свидетелства за правоспособност на МПС, трактори, комбайни, камиони. През настоящата стопанска година има опитен участък, където с френската фирма Косат Семанс България извеждаме опити на три сорта пшеница.

Бихте ли споделили накъде се насочват Вашите възпитаници?
Нашите ученици се насочват към чужбина в основната си част, въпреки че секторът има огромна нужда от млади хора. Основните причини за това са най-често семейни. Тези, които пожелаят да останат в България намират изключително успешна реализация, като стартират работа като механизатори, механици, работят във фирми за търговия и сервизно обслужване на земеделска техника и стопанства с отглеждане на едногодишни култури и трайни насаждения. Особена гордост за нас са младите хора, които се реализират в семейните ферми, основани от техните родители – също наши възпитаници. Във всяко земеделско стопанство в областта има наши възпитаници на различни позиции: председатели на кооперации и управители на големи фирми, агрономи, механици, механизатори. Най-често те са нашите спонсори и партньори, които помагат на децата да придобият самочувствие в професията.

За финал – какво планирате по случай 110-годишния юбилей на гимназията?
За празника организираме събития, които са свързани с историята на училището, неговото състояние сега, след като приключи основен ремонт по програма „Региони в растеж”, среща на поколенията на 18 юни и акцентът е на 19 юни, когато ще стартираме деня със състезание „Майсторско управление на трактор”, но от бившите възпитаници, които сега работят по професията и на супер модерни машини – искаме да ги върнем към училищните години и управление на трактор ЮМЗ и Болгар. Искаме да стане вълнуващо преживяване. По-късно през деня ще има тържествен водосвет и издигане на знамената. От 18ч. ще има тържествен концерт и официална вечеря за дарителите и бившите учители.