АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 6, 2019

Поглед към Agritechnica 2019

Поглед към Agritechnica 2019

Агритехника е водещо изложение за технически постижения, свързани със земеделието. На този панаир, в който участват и който се посещава от експерти и представители на фирми от цял свят, можете не само да видите предлаганите продукти и услуги от утвърдени компании, но и да се запознаете с най-новите развития в земеделската техника, с различни иновации, които понякога революционаризират бранша или създават напълно нови сектори в него.
Агритехника не само създава платформа, на която такива иноваци да бъдат представени пред широката публика, но и връчва награди на най-добрите от тях, следвайки строги критерии. Паралелно в панаира се провеждат разнообразни форуми, конференции и семинари. Агритехника отдавна привлича посетители от България, а през последните си няколко издания също нарастващ брой участници.


Германското земеделско общество (DLG), което организира Агритехника (AGRITECHNICA) има дълга история в провеждането на мащабни изложения, първото от които се състои във Франкфурт на Майн през 1887г., като след това се провежда ежегодно, но на различни места. Първото изложение Международно търговско изложение за селскостопански машини и части AGRITECHNICA се провежда през 1985г. с 551 изложители във Франкфурт на Майн, където продължава да се организира до 1993г. на всеки две години, а от 1995г. AGRITECHNICA се премества в Хановер, е дом на най-големият изложбен център в света. Изложенията на DLG винаги са били платформа за иновации, като посветените на тях награди са основна атракция за експертни посетители от Германия и чужбина от 60-те години насам.

При провеждането на последното изложение AGRITECHNICA през 2017г., в него са взели участие 2 802 изложители от 52 страни, представящи своите машини и технологии за професионално производство на растения. Посетителите са били 458 000 от 128 страни, като 110 000 от тях са били международни посетители. Достъп до изложението са имали 1486 журналисти от 52 държави. На AGRITECHNICA 2017 са връчени два златни и 29 сребърни медала за иновации.

Предишното изложение отново беше доминирано от селскостопанския сектор, като в този сектор са били заети 52% от посетителите, като 70% от тях са били земеделски производители, 53% животновъди.

Според проучване, направено сред посетителите, основните им цели по време на изложението са били да получат информация за тенденциите и иновациите, да говорят с производителите, да се запознаят с пазара, различни програми, да получат информация за продукти, системи, приложения, да обменят опит с колеги и да се подготвят за инвестиции, като 74% от посетителите са търсели възможност за такива.

Какво да очаквате тази година
AGRITECHNICA, водещият в света панаир за селскостопанска техника показва нови разработки и иновации от всички основни производители в индустрията. Изложението е платформа за световната индустрия на селскостопанските машини и форум за бъдещето на растениевъдството, където всички водещи компании в бранша представят своите иновации.

AGRITECHNICA 2019 ще започне на 10 ноември и ще продължи до 16 ноември 2019г., с предварителните дни на 10 и 11 ноември 2019г. за търговци на селскостопанска техника, топ инвеститори и представители на пресата. В продължение на седмица ще се провеждат събития от висок клас, конференции, както и различни форуми. Производителите и доставчиците на услуги ще представят, в рамките на изложението пред международната аудитория напълно нови концепции и нововъведения в рамките на 200 форума и специализирани конференции, провеждани в 23 зали, на 394000m² изложбено пространство.

Изложбената програма на производителите и доставчиците на услуги обхваща трактори и различни транспортни машини, оборудване за обработване на почва и семена, машини за предпазване на посевите и за торене, оборудване, свързано със съхранението на продукцията, машини за събиране на реколтата, оборудване, свързано с лесовъдство и ландшафтни проекти, суровини, необходими за растениевъдството, различни софтуерни програми и хардуерни компоненти с приложение в селското стопанство, както и услуги и организации, предлагащи експертно знание в тези области.

Техническа програма на изложението
Темата на тазгодишното издание на AGRITECHNICA е „Глобалното земеделие - местна отговорност“ и засяга въпроса за устойчиво бъдеще в селското стопанство, а именно производството на достатъчно количество храна за нарастващо световно население, като същевременно се съхраняват природните ресурси, което е възможно само с помощта на иновативни и интелигентни технологии, адаптирани към особеностите на конкретните селскостопански региони.

Международните конференции и семинари, които се провеждат в рамките на AGRITECHNICA, предлагат на посетителите възможност за преглед и обмен на знание относно най-новите международни разработки и тенденции при селскостопанската техника. Международната конференция е мотивирана за текущите развития в селскостопанското инженерство и най-новите резултати от научните изследвания, перспективите и предизвикателствата пред широкомащабното земеделие по света и предизвикателствата пред фермерите в Европа след Brexit.

Тази година LAND.TECHNIK, който се утвърди като водещ форум за международната общност на селскостопанските инженери, ще включва 70 технически презентации, обхващащи най-новите разработки, иновации и концепции с селскостопанската техника. Ag Machinery International 2019 предоставя информация по ключови теми в страни, където има сериозно търсене и потенциал за продукти от селскостопанска техника. И двете конференции се състоят от доклади, изказвания на изявени личности от бранша, мнения на земеделски производители, както и дискусия между участници, последвана от въпроси от публиката. И двете конференции ще бъдат последвани от прием, на който посетителите могат да се запознаят с различни експерти.

Форумите, които се провеждат в рамките на изложението, се фокусират върху текущото развитие на растениевъдството. Експертните форуми на DLG предоставят възможности за обсъждане с експерти на актуални теми с международно значение. Форумите обхващат въпроси, свързани с науката, бизнеса, консултантските услуги и селскостопанските практики.

Новият център на AGRITECHNICA за търговци и доставчици на услуги дава уникалната възможност за създаване на бизнесконтакти с фирми от цял свят. Това място за срещи между немски и международни фирми е подкрепено от немската асоциация LandBauTechnik и европейската асоциация CLIMMAR.

Systems & Components „Future Lounge“ предлага модерирана програма с ежедневно променящите се теми, включващи представяне на компаниите, изказвания, дискусии. Водеща тема за 2019 е Подпомогнато земеделие – земеделско инженерство чрез интелигентни решения Systems & Components извежда селскостопанската механизация на следващо ниво чрез комбиниране на различни инженерни решения в хидравликата, механиката и електрониката. Тези интелигентни приложения осигуряват средства за напредък, особено важно днес показват най-добрите решения на предизвикателствата, с които се сблъскват производителите както производители на оборудване, така и селскостопански производители.

Тази година като част от AGRITECHNICA ще бъде открит Международният ден на фермерите, с което селскостопанското изложение създава нова платформа, на която фермерите, компаниите и организациите от селскостопанския сектор по цял свят могат да обменят знания и опит и да се свързват помежду си. При тазгодишното си издания, Международният ден на фермерите ще се съсредоточи върху две земеделски държави – Франция и Обединеното кралство. В съответствие с водещата тема на AGRITECHNICA, посетителите могат да очакват цялостна програма от събития и дискусии, посветени на предизвикателствата пред селското стопанство в двете страни и предоставяне на информация за иновациите в селскостопанската техника.

Campus&Career е място за контакти във връзка с намирането на работа и кариера в селскостопанския сектор. Денят на младите фермери предлага вълнуваща техническа програма с много възможности за обмен на информация и личен опит.

Наградите на Агритехника
С годините AGRITECHNICA се утвърди като най-известната платформа за иновации в областта на селскостопанската техника. Независима експертна комисия, назначена от DLG (German Agricultural Society), определя получателите на наградата за иновации Innovation Award AGRITECHNICA въз основа на строги критерии. Комисията за иновации на AGRITECHNICA се състои от независими учени, изследователи и консултанти, като от 2004г. в нея има и селскостопански производители, чиято задача е да изразяват нуждите и възгледите на самите фермери, които биха били потребители на иновативните технологии. Победителите и техните печеливши иновации ще бъдат публикувани на немски и на английски език на уебсайта AGRITECHNICA и в списанието AGRITECHNICA Innovation Award.

Златният медал за иновации се присъжда на продукт, който представя нова концепция и променена функционалност и прилагането на които поражда нов процес или бележи значително подобрение на съществуващ процес. Критериите от решаващо значение са практическа приложимост в стопанствата, ползи по отношение на рентабилността и производствените процеси, ползи за околната среда и енергийната ефективност, за работното натоварване и безопасността.

Сребърният медал се присъжда на иновативен продукт, който е усъвършенстван до такава степен, че от него може да се очаква значително подобрение на функцията му. В същото време той не трябва да отговаря на всички критерии, приложими за златния медал. Решаващите критерии са практическа приложимост в стопанствата, ползи по отношение на работното натоварване и качеството на работа, повишена надеждност. Решаващо при избора ще бъде практическото му значение по отношение на разходите, производителността и качеството му при условия на труд и функционалната му безопасност. Други фактори, които могат да бъдат взети под внимание, включват въздействие върху околната среда и потреблението на енергия.

Продуктите, които са оценени от комисията като иновативни, но не достигат стандарта за златен или сребърен медал, могат впоследствие да бъдат включени в списанието AGRITECHNICA Innovation Award. Наградените продукти трябва да са напълно функционални по време на изложението и да са готови за пускане на пазара, а да бъдат достъпни на пазара най-късно от AGRITECHNICA 2021.

Стартиращи компании
Agritechnica 2019 предлага на стартиращите фирми и други наскоро създадени иновативни компании възможност да представят своите идеи и продукти пред глобалния селскостопански сектор. Новият DLG-AgrifutureLab, който дебютира на тазгодишното издание на панаира, цели да се превърне в международно място за срещи на новите компаниите в сектора на селскостопанските технологии. Стартиращи фирми и компании на възраст под две години от този сектор могат да участват в DLG-AgrifutureLab и ще имат възможност да представят своите бизнес идеи и конкретни проекти на определена за това стена или на съвместния международен щанд. Ще има също пространство, определено за дискусии с експерти.

През последните години селското стопанство се оказа благоприятна област за стартиране на нови компании, тъй като се появиха нови технологии и нови приложения на съществуващите технологии. Сред тези революционни нововъведения, които могат коренно да променят земеделието и животновъдството, са сензорните технологии, облачното съхранение на данни и въвеждането на приложения за смартфони, които използват „големи данни“ и различни алгоритми. Интернет и социалните медии дават на всяка компания възможност да представят своите продукти и услуги пред потенциални клиенти сред земеделските производители, а стартиращите фирми могат да изградят дори нови пазари. Германското Федерално министерство на икономическите въпроси и енергетиката вече обяви, че ще спонсорира участието на иновативни немски компании.

Конференцията FOODnext, която ще се проведе на 11 ноември в Agritechnica 2019, ще предложи нов и допълнителен форум за професионален обмен на опит между експерти по селскостопански машини и дигитално земеделие и стартиращи компании. FOODnext има за цел да създаде глобална мрежа от лицата, вземащи решения в селскостопанския и хранителния сектор и да осигури ценна платформа за обмен на информация между компании от всякакъв мащаб.

Български изложители на Агритехника
Като едно от водещите изложения в земеделския сектор, в което участват фирми и експерти от цял свят, Агритехника отдавна привлича и български посетители. От известно време в него участват и български изложители, които представят своите продукти пред международна публика и във всяко ново издание на изложение броят на тези форми нараства. Досега участие в тазгодишното изложение за обявили няколко фирми, които предлагат продукти от много различни сегменти от този бранш.

Бъдещност АД, Чирпан (Badestnost)
Фирма Бъдещност АД град Чирпан е създадена през 1902 година като индустриално металообработващо предприятие. В момента фирмата е специализирана в производството на хидравлични разпределители и хидравлични компоненти. Произведените продукти от Бъдещност АД намират приложение в следните области: корабостроенето, селското стопанство и индустрията. Мисията на Бъдещност АД е създаването на продукти, които задоволяват напълно очакванията и изискванията на клиентите по отношение на надеждност, качество и безопасност. Фирмата взема ежегодно участие в едни от най-големите селскостопански и индустриални изложения по цял свят. На изложението Agritechnica 2019 ще бъдат представени мостри на едни от най-продаваните разпределители използвани главно в селскостопански машини.

Капрони АД, Казанлък (Caproni)
Капрони АД произвежда хидравлични елементи и системи за интеграция в подвижно и стационарно промишлено оборудване. Фирмата е специализирана в производството на хидравлика - хидравлична зъбна помпа, клапани, цилиндри, силови комплекти и системи, намиращи приложение в промишленото хидравлично оборудване, както и в различни превозни средства. Продуктите на Капрони АД намират приложение в редуктори на леки автомобили, превозни средства като автобуси и колички, служебни мобилни телефони и други, трактори, комбайни и различни селскостопански машини и техния инвентар, електрокари и мотокари и други подемни техники, пътностроителни машини и др., машини за обработка на метали и др.

Елика-Елеватор, Силистра (ELICA-ELEVATOR)
Българският производител на технологии за обработка на семена и зърно и белене на слънчоглед, ELICA, ще вземе участие за четвърти пореден път в тазгодишното издание на Agritechnica в Хановер, Германия. Всеки две години компанията представя най-новите си разработки пред публиката на най-голямото селскостопанско изложение в света.
Акцентът на тазгодишния щанд ще бъде лющачният агрегат, който получи световно признание през последните няколко години. До края на месец септември се очакват и резултатите от конкурса за иновации на изложението, в който ELICA взе участие тази година. Системата за белене, с която компанията кандидатства включва: лющачен модул със защитен полезен модел развит от отдела за проучване и разработки на фирмата, тръбен транспортьор и въздушноситов сепаратор.

СД ХИК-91 Пацев Сие, Садово (SD HIK-91 Patsev & Co.)
Създадена през 1991г., днес ХИК-91 е водеща компания в производството на полимерни опаковки, сред които трислойно силажно фолио с много ниска пропускливост на кислород, Отлично възпрепятстващо вода и въздух с приложение за покриване на фураж и зърно, полиетиленови ръкави с приложение за универсална употреба в селското стопанство и индустрия, мулч фолио, което се поставя директно върху почвата с цел предпазване, увеличава продукцията, намалява нуждата от поливане и подобрява състоянието на насажденията, както и фолио за оранжерийни конструкции, с UV стабилизация и възможни добавки по заявка.

Инфотех-Груп ЕООД, София (ITG - Infotech Group)
Инфотех-груп ЕООД е фирма, чиито продукти и услуги са посветени на една изключително важна в световен мащаб цел – доброто зърносъхранение - намаляването на загубите и запазването на качеството на зърнените култури по време на тяхното съхранение. Компанията е специализирана в разработването, производството, монтажа и поддръжката на оборудване за измерване и контрол на температурата на зърното в силози и складове с повече от 20 години опит в областта. Продуктите с марка ITG са добре познати на българския, а вече и на международните пазари, отличавайки се с високо качество и надеждност.
За четвърти път Инфотех-груп ЕООД ще участва в най-престижното изложение за селскостопански технологии и машини Агритехника 2019. Там компанията ще представи новостите в системите си за измерване и контрол на температурата на складираното зърно, а именно усъвършенстваните и разширени функционалности на отделните модули и на системата като цяло. Особено внимание заслужава Grain Cloud - специализираната уеб-базирана платформа за наблюдение и анализ на температурите на зърното и техните изменения във времето. Платформата е с изключително интуитивен интерфейс и лесна за използване. Тя предлага възможност за отдалечен достъп до данните от системата за термоконтрол в реално време, както и различни видове аналитични справки за изменението на температурите. Освен това, при наличие на температури извън зададените граници, системата изпраща нотификации за възникнала аларма. Така ИТГ дава възможност на клиентите си да следят състоянието на зърното си и да предприемат навременни мерки за запазване на качеството му, намаляване на загубите и не на последно място за увеличаване на приходите. ИТГ ще представят и иновативна разработка на автоматично управление на вентилационния процес в силозите и складовете. Тази функционалност на системата, би свела до минимум риска от неправилното вентилиране, което е много често допускана грешка и е една от основните причини за погиването на огромни количества зърно.

Кяшиф ЕООД, Джебел (Kyashif)
Кяшиф ЕООД е бързо развиваща се и иновативна компания, която е специализирана в проектирането и производството на хидравлични цилиндри. Сред продуктовия асортимент на компанията има стандартни и индивидуални дизайнерски цилиндри, различни видове (включително със сензори), като те могат да имат най-различни приложения. Компанията извършва собствен дизайн и анализ, 3D моделиране на продукти с Autodesk, производството е гъвкаво, а нововъведенията и подобренията за постигане на по-високо качество се осъществяват благодарение на собствената лаборатория, ултразвукови и др. изследвания.

Мадара АГРО ЕООД, Шумен (MADARA AGRO)
Мадара АГРО ЕООД е един от най-големите производители на земеделска техника в България, сред която машини за почвообработка, комбайни, сеялки, тороразпръсквачки, диспенсъри, техника за растителна защита. Производствената гама на компанията се състои от 80 вида прикачен инвентар, който отговаря на всички технически изисквания по европейските и международни стандарти. Мадара АГРО реализира своите продукти както в България, така и в Румъния, Гърция, Унгария, Латвия, Франция, Германия, Австрия, Дания, Русия, САЩ и Канада.

Металагро АД, Добрич (Metalagro)
Фирма Металагро АД, която е създадена през 1950 година в гр. Добрич, е първият промишлен производител на селскостопански машини в България. През годините фирмата е произвеждала най-разнообразни машини за земеделския сектор, а днес основната й дейност е свързана с производството на хедери за слънчоглед, хедери за царевица, приставки за рапица, раздробители за слънчогледови и рапични стъбла. Функцията на машините на Металагро АД е да правят възможно продукцията от посевите да бъде прибирана без загуби.

Проинтегра ООД, Варна (Prointegra Meteobot)
Meteobot е регистрирана търговска марка, собственост на Проинтегра ООД. Meteobot® е система от висококачествени сензори, произведени в Европа и САЩ, които с максимална точност отчитат локалните метеорологични условия и не се нуждаят от калибрация. Станцията разполага със слънчев панел и батерия за напълно автономна работа, а информацията от нея достига до потребителите посредством мобилен интернет, а чрез Meteobot® App те имате достъп до 10-дневна прогноза и исторически метеоданни. Сензорите отчитат данни за валежи, температура и влажност на почвата, температура и влажност на въздуха, вятър, листна влага.