АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 6, 2019

Животновъдство за здрав свят – темата на 70-тата среща на EAAP

Животновъдство за здрав свят – темата на 70-тата среща на EAAP

Седемдесетата годишна среща на Европейската федерация по животновъдни науки (EAAP) се проведе в белгийския град Гент, от 26 до 30 август 2019г. Срещата с водеща тема „Животновъдство за здрав свят“ разглежда въпроси като ефективност на ресурсите, хуманно отношение към животните, диверсификация, агроекология, изменение на климата и качество на продуктите. Програмата обхваща различни дисциплини като генетика на животните, здраве и хуманно отношение към животните, хранене на животните, физиология на животните, системи за отглеждане на животни, едър рогат добитък, коне, свине, овце и кози, прецизно отглеждане на животни и насекоми.

На 28 август FEFANA (Европейска федерация на производителите на специализирани фуражни компоненти и техните смеси), ILVO (Институт по земеделие, рибарство и храни) и EAAP организираха съвместно целодневна сесия, озаглавена: „Ролята на храненето на животните и по-специално на специалните хранителни съставки за справяне с обществените предизвикателства“. Еднодневната среща имаше две допълващи се сесии, като сутрешната се фокусира върху състоянието на науката в сферата на специалните хранителни съставки и загрижеността на обществото, а следобедната - беше посветена на представянето на иновативни решения и успешни примери.

Годишната среща на EAAP предоставя отлична платформа на учените и експертите от сектора за осъществяване на контакти, за обмяна на опит и придобиване на нови знания за най-новите резултати от научните изследвания от различни области на животновъдните науки. Годишната среща дава възможност за прилагане на нови идеи на практика чрез редица сесии, пленарна среща, постерни презентации и дискусии за научните постижения в животновъдството. Като част от програмата бяха включени и обиколки на различни животновъдни ферми.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com