АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 6, 2019

Изпитване на продукти за растителна защита от Eurofins Agroscience Services

Изпитване на продукти за растителна защита от Eurofins Agroscience Services

Eurofins Agroscience Services е водеща фирма, която предлага услуги в сферата на растителната защита. Компанията е световен лидер в областта на биологичното изпитване на продукти за растителна защита и е най-голямата световна частна фирма за провеждане на опити при полски и лабораторни условия. Юрофинс Агросайнс Сървисес ЕООД е част от големия консорциум ЮРОФИНС и разполага с три лицензирани бази в различни части на България. Те са разположени в градовете Летница в област Ловеч, Пазарджик и Добрич. Това разделение е направено поради спецификите в почвено-климатичните условия в различни части от страната. Характерните особености на местоположението имат съществено значение при отглеждане на културите и оказват влияние при определянето на оптимално точни резултати.

Дейността на фирмата включва провеждане на полски изпитвания и лабораторни изследвания за определяне на ефикасността и безопасността на продукти за растителна защита, както и скрининг тестове на нови сортове и хибриди при различни полски култури. От компанията споделят, че те са единствените в България, които извършват опити за остатъчни количества на пестициди при всички видове култури, както и почвени опити.

Опитите се извършват от квалифициран персонал – професионалисти, които са специализирани в редица области на отглеждане на култури. Детайлното познаване на плевели, вредители и болести играе ключова роля за успешното осъществяване на проучванията. Фирмата извършва и тестове за ефикасност и селективност при всички категории земеделски култури, биологични и конвенционални пестициди: акарициди, прилепители, биостимуланти, торове, фунгициди, хербициди, инсектициди, нематоциди, мулюскоциди и растежни регулатори.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com