АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 6, 2019

Иновативна концепция за опаковане от MULTIVAC

Иновативна концепция за опаковане от MULTIVAC

По време на МЕСОМАНИЯ MULTIVAC ще представи на щанд 1C5 в палата 1 иновативна концепция за производство на MultiFresh™ Skin-опаковки с помощта на термоформовъчна опаковъчна машина R 105 MF. Благодарение на вложените материали и автоматичния процес на опаковане, то се характеризира с оптимални разходи и висока икономическа ефективност. Решението гарантира максимална степен на защита на хранителните продукти и едновременно с това минимален разход на суровини за опаковане. То отговаря на актуалните изисквания за намаляване употребата на опаковъчни материали и представя концепцията на компанията за рециклируеми опаковки.

Портфолиото от иновативни решения на MULTIVAC разработени съвместно с водещи производители включва опаковки съдържащи моно-материали и материали на основата на хартиени влакна. Същите могат да се обработват на термоформовъчни опаковъчни машини и трейсийлъри по начин, позволяващ отделянето на картонената основа от повърхностния полимерен слой на опаковките и предаването и за рециклиране.

Базиран на основата на хартиени влакна MULTIVAC PaperBoard е предназначен за производството на рециклируеми MAP и Skin-опаковки. За обработката на PaperBoard термоформовъчните опаковъчни машини и трейсийлърите се настройват съобразно характеристиките на продукта (месо, риба, млечни продукти и други) и обема на производствените партиди. В допълнение към машините могат да се добавят модули на MULTIVAC за зареждане, маркиране, етикетиране и отвеждане на опакованите продукти. При опаковане с термоформовъчна опаковъчна машина могат да се използват картонени подложки, с които е възможно да се произвеждат опаковки с разнообразна дълбочина. В тях могат да се опаковат продукти с различен размер и форма. PaperBoard портфолиото включва картонени тарелки, картонени подложки и ролки.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com