АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 6, 2019

Институт по царевицата Кнежа празнува 95-годишен юбилей

Институт по царевицата Кнежа празнува 95-годишен юбилей

Да се направи от Кнежа голям просветен център за земеделеца в цялата Дунавска България е бил мотивът в заповедта на Министъра на земеделието от 1924г, с която в Кнежа е създадено Опитно поле. “Село Кнежа ще има земеделско училище, опитно поле и семепроизводно стопанство” е записано по-нататък в заповедта. “Опитното поле ще облагороди семената на сеющите култури и ще създаде и нови такива”. Реалното му създаване е извършено с Указ на Негово Величество цар Борис ІІІ.

Научните изследвания започват през 1926г. с разработване и извеждане на програма за подобряване на работата с царевицата. През 1931г. Опитното поле се обединява със семепроизводното стопанство към Практическото земеделско училище в Държавна земеделска опитна станция със значително по-широка научна програма и семепроизводна дейност. През 1962г. Комплексният селскостопански научен институт се трансформира в Институт по царевицата, отговарящ за Националната координационна програма по царевицата в страната. В своята 95 годишна история Институтът има над 100 признати и районирани царевични хибрида. В патентно ведомство на РБ се поддържат 27 от тях. От вписаните в Официалната сортова листа на страната 217 царевични хибриди и родителски форми, 75 или общо 35% са на Институт по царевицата Кнежа.

Официални гости на тържеството бяха кметът на Кнежа г-н Илийчо Лачовски, Областният Управител на Плевен, ръководители на ССА София, Аграрен университет Пловдив, НАЗ и Националната Асоциация на земеделските производители. Събитието беше уважено и от водещите институти у нас, като Националния Институт по Хидрология и Метеорология, Институтите по Земеделие в Кюстендил и Карнобат, Добруджански Земеделски Институт и много други. На събитието присъстваха и професори от китайската Академия на Селскостопанските Науки на Хейлундзян.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com