АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 6, 2019

Мултифункционален въздушноситов сепаратор ELICA Compact

Мултифункционален въздушноситов сепаратор ELICA Compact

ELICA Compact е мултифункционален въздушноситов сепаратор за обработка и контрол на малки партиди семена и пчелен прашец. Машините в серията Compact работят на две или четири ситови площи. Те са оборудвани със система за почистване на ситата с каучукови топчета, аспирационен модул за отделяне на леката фракция и входяща течка с механичен шибър за регулиране на потока.

Най-често машината намира приложение при производителите на фини семена като зеленчуковите, тревните и цветните, заради възможността за прецизно почистване и калибриране. Едно от изискванията на този вид производители, идващо от характера на работата им, е машината да се почиства лесно. Крайният продукт на семепроизводителите трябва да е с изключителна чистота, затова серията ELICA Compact е разработена, така че да позволява цялостно почистване на работните площи. Друго предимство на тази машина е лесната смяна на ситата. Без нуждата от допълнителни инструменти, ситата лесно се освобождават и изтеглят от задната част на машината.

Също така, машината ELICA Compact намира интересно приложение в пчеларството. С помощта на ситата и аспирационния модул с прецизната дигитална настройка, производителите на пчелен прашец лесно обработват суровия си материал.

Като производител на големи линии за почистване и калибриране на зърно, както и на линии за подготовка на семена, ELICA дава възможност на своите клиенти да подобрят ефективността на процесите с помощта на тази машина. Тя е подходяща за извършването на лабораторни тестове и анализ на проби от суровината си. По този начин лесно се определят вида на ситата, които са нужни в инсталацията за постигане на желаните резултати, споделят представители на фирма Елика за читателите на списание АгроБио Техника.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com