АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 6, 2019

Нова гама продукти на APV

APV VS 1200 M1 и APV RH 600 M1

Нова гама продукти на APV

APV произвежда висококачествени, специализирани земеделски машини, чието основно предназначение е да извършват дейностите по засяване, наторяване, почвообработка и култивиране на ливади и пасища. От 2016-та APV навлезе в българския пазар със своите пневматични апликатори за изсяване на торове, семена и тревни смески. Вече е налична пълна гама продукти, които са групирани в две основни категории машини: за подсяване на ливади, пасища и щригели за тяхната подготовка; за полагане на подхранващи микроторове, пелети и тревни смески за междинни култури. Машините се отличават с опростена, но здрава и надеждна конструкция. Прецизната им работа е обезпечена от компютър, който гарантира точното дозиране и разпределението по работната ширина, независимо от скоростта на движение на моторното превозно средство. Контролът и управлението на вентилатора и дозиращия вал се осъществяват от седалката на водача. Верни на своето мото „Иновации за бъдещето”, специалисти от развойния отдел на фирмата ежегодно представят технологични решения за модерно и продуктивно земеделие. Акцентите за 2019г. са върху два нови продукта – иглена варио брана “VS 1200 М1” и ротационна иглена мотика “RH 600 М1”.

APV VS 1200 M1 е брана, снабдена с иновативна пружинна система за регулиране на иглите, която се адаптира прецизно към почвата и осигурява максимална защита на посевите. Благодарение на VS технологията работните органи, с диаметър 8мм и дължина 520мм, копират земните контури и осигуряват еднакъв натиск върху почвата по цялата работна ширина от 12м. Ползата от това се проявява най-ясно при култури, които се засаждат на лехи, като картофите. Така при обработката се осигурява еднакво налягане върху полето, независимо от това дали се оперира на върха на лехите или в браздите между тях. С тази варио система се избягва възможността на работните органи да пивотират, т.е. да се движат наляво и надясно в процеса на работа. Единствената им посока на движение може да бъде нагоре и надолу, което подобрява резултатите след обработката. Масата на машината е 1550кг, тя се разпределя равномерно посредством 6бр. копиращи колела. Необходимата теглеща мощност е около 90 к.с. Основното предназначение на иглената варио брана е за механична борба с плевелите. Това я прави незаменим помощник в биопроизводството на различни селскостопански култури.

APV RH 600 M1 е нов тип иглена ротационна мотика за механична борба с плевелите, която безпроблемно разрохква твърдата почвената кора. Работата се извършва от въртящите се наклонени дискове, снабдени със стоманени шипове с дебелина 6мм. Тези дискове, с диаметър 50см, са разположени независимо по двойки върху рамата, с работна ширина 6м. Дисковете се адаптират индивидуално според контурите на полето, а техният ъгъл на наклон се регулира за по-ефективна работа. Благодарение на високата работна скорост (около 20км/ч) дисковете изкореняват и изваждат на повърхността плевелите, без да увреждат засетите растения. В този процес се внася кислород в почвата, стимулират се микроорганизмите и растежът на културата. Специалният профил на гредата на машината позволява лесно да се регулира разстоянието между двойките дискове, както и тяхното премахване при нужда. Положението на копиращите терена колела също може да бъде коригирано без инструменти. Машината е подходяща за механична обработка на редови и на слети култури. Масата є е 700кг, а необходимата мощност на трактора е само 65к.с.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com