АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 6, 2019

Нова технология за производство на биогорива и биобазирани химикали

Нова технология за производство на биогорива и биобазирани химикали

Anellotech е технологична компания, фокусирана върху комерсиализирането на иновативно производство на конкурентоспособни възобновяеми химикали и горива от нехранителна биомаса.

Патентованата технология на компания Anellotech - Thermal Catalytic Biomass Conversion (Bio-TCat™), e нов процес за производство на възобновяеми биогорива и биобазирани химикали от биомаса като алтернатива на петролните продукти. Процесът е разработен от Anellotech въз основа на научни изследвания, първоначално извършени в лабораторията на проф. Джордж Хубер в Масачузетски университет в Амхърст. Патентованата от Anellotech технология Bio-TCat произвежда смес от ароматните въглеводороди - бензол, толуен и ксилол (AnelloMate™ BTX), които са био-базирани и химически идентични с аналогичните на петрола. Тези вещества се използват за производство на редица полимери като полиестер, полистироли, поликарбонати, найлони и полиуретани, които се използват за производство на пластмасови потребителски стоки като бутилки за напитки, опаковки за храни, дрехи, обувки, килими, автомобилни и електронни компоненти.

В допълнение към сместа AnelloMate BTX, технологията Bio-TCat произвежда по-тежък ароматен продукт - AnelloMate Distillate, който може да бъде модернизиран във висококачествена биогоривна смес за реактивни двигатели, дизел и гориво с ниско съдържание на сяра, чрез конвенционална рафинерия. По този начин ще се намалят и емисиите на парникови газове, отделяни при производството на гориа. От въглеродния оксид, който е страничен продукт на процеса, може да се използва за производство на целулозен етанол или водород.

Другата иновативна технология на Anellotech - MinFree™, е процес за предварителна обработка на биомаса от северноамериканския бор Pinus taeda, която значително намалява съдържанието на минерални вещества Няколкомесечните проучвания за превръщане предварително обработената маса от бора в сместа AnelloMate™ чрез процеса Bio-TCat, в пилотния реактор Tcat-8 на компанията, показа удължен, икономичен живот на катализатора.

Очаква се MinFree™ да предостави подобни резултати с биомаса и от други дървесни видове, както и със селскостопански остатъци от памук, захарна тръстика и царевица. Anellotech обсъжда с доставчици на суровини и други участници във веригата на доставки, коя да бъде следващата суровина за развитие и комерсиализация на процеса MinFree™. Дейвид Судолски, президент и главен изпълнителен директор на Anellotech, сподели: „Успешно валидирахме тази суровина и с нашия партньор Axens започнахме инженерна работа за търговско предприятие. Сега искаме да продължим напред към разработването на следващата суровина за използване в процеса Bio-TCat. Очакваме с нетърпение да работим с други производители на суровини като наши партньори за оценка и комерсиализиране на разнообразние от суровини, които да служат производство на ценни химикали и горива. MinFree™ също има приложение в сектора на биоенергетиката. Процесът MinFree™ намалява високите нива на минерални елементи в селскостопанските остатъци, които могат да причинят замърсяване, ерозия и корозия, позволявайки използването на остатъците като икономични суровини в допълнение към дървесните пелети.

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com