АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 6, 2019

Стакери Jungheinrich за едновременен транспорт на две европалета едно над друго

Стакери Jungheinrich за едновременен транспорт на две европалета едно над друго

Предлаганите от Jungheinrich стакери с възможност за едновременен транспорт на две европалета едно над друго увеличават товарооборота и ефективността на складовото стопанство осезаемо. Двуетажният транспорт се осъществява посредством двойно вилично устройство или допълнителнa функция за повдигане на шасито.

Електро-високоповдигачите, разполагащи с двойно вилично устройство са моделите Jungheinrich EJD, ERD и ESD.

Ръчноводимите Jungheinrich EJD 118/120 са подходящи за къси разстояния с товароподемност от 1800 и 2000кг или максимум две по 1000 кг при едновременен транспорт на две европалета едно над друго. Jungheinrich ERD 120/220 са с работна платформа за водача и особено подходящи за къси до средни разстояния. Товароподемността на повдигачите е максимум 2000кг при височина на повдигане от 1500 до 2905мм. Подходящите за средни и дълги разстояния Jungheinrich ESD 120/220 са със странично позициониране на водача, като ESD 120 е със сгъваема седалка и възможност за изправено управление. Товароподемността на повдигачите е максимум 2000кг при височина на повдигане от 1660 до 1960мм.

Стакерите с допълнителнa функция за повдигане на шасито, която увеличава клирънса и позволява движение по наклон, рампа или неравности, както и опционално едновремененния транспорт на две европалета едно над друго, са моделите Jungheinrich EJC и ERC. Jungheinrich EJC 112z/212z/214z/216z/220z са ръчноводими, подходящи за къси разтояния, с товароподемност между 1200 до 2000кг и височина на повдигане от 2500 до 6000мм. Jungheinrich ERC 212z/214z/216z/220z са повдигачи с прибираща се работна платформа за водача и възможност за ръчно управление, което ги прави подходящи за къси и средни разстояния. Тяхната товароподемност е между 1200 до 2000кг, а височината на повдигане от 2500 до 6000мм.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com