АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 6, 2019

Третиране на семената с хранителни елементи от Лебозол

Третиране на семената с хранителни елементи от Лебозол

Първите сведения за третиране на семената за посев с вещества, които да ги предпазват от болести и неприятели при поникването, са от 450г.пр.н.е. Най-древната позната техника е обработка на семената със сок от праз, а древните египтяни, гърци и римляни са ползвали маслинена каша, пепел и отвара от лук. През средните векове в Европа е масова практика употребата на втечнени оборски екскременти, които след 1660г. се заменят с натриев сулфат и мед. Медният сулфат и арсеновите препарати се появяват след 1740г., в края на 19в. се развиват много ефективните (но и много отровни) живачни обеззаразители, които са забранени в Германия чак през 1982г.

Като неразделна част от технологията на третиране на семената през последните десетилетия се налага добавянето на течни хранителни елементи към обеззаразителя, а Лебозол® като водещ европейски производител на течни торове има дългогодишен лабораторен и практически опит с подхранването на семената за посев. Подхранването на семената с течни хранителни вещества има най-забележим ефект на площи със затруднена достъпност на важните за културата микроелементи, в резултат на ниско почвено съдържание на макро- и микроелементи, суша или високи почвени рН-стойности. Подхранването на семената на зимните житни култури подобрява ранното развитие на посевите. За да се осигури достатъчно снабдяване с хранителни микроелементи при преминаването във фаза братене и по-доброто презимуване и студоустойчивост, се препоръчва допълнително листно подхранване с манган, мед и цинк.

Лебозол®-Тотал Кер е продукт за подхранване на семената, съдържащ перфектно балансирана течна комбинация от макро- и микроелементи плюс аминокиселини, която влияе положително на покълването на семената и развитието на младите растения. Лебозол®-Тотал Кер съдържа 10г/л фосфор в достъпна и усвоима форма, който ще подпомогне кълновете да развият стабилна коренова система, а достатъчното количество азот (120г/л, от които 1,5% е органично свързан) и калий (35г/л) ще стимулират старта без да затормозяват младото растение. Магнезий (20г/л) е напълно достатъчен да осигури безпроблемна фотосинтеза в началните фази дори и при мрачно време. Манган (20г/л), мед (4г/л) и цинк (6г/л) са микроелементите с жизненоважно значение за доброто презимуване и студоустойчивост на житни. Специално подбраната форма на тези хранителни микроелементи ги прави напълно усвоими при всички видове почва и в широк диапазон на почвени рН-стойности.

Лебозол®-Тотал Кер съдържа 25г/л пълен набор аминокиселини, които директно се включват в изграждането на фитохормоните. Освен това с мощното си антистресово действие аминокиселините ще подпомогнат младите растения да преодолеят по-лесно и с по-малко загуби неблагоприятните условия в чувствителните начални фази. Благодарение на естественото си свойство на прилепител, аминокиселините от животински произход способстват за равномерното разпределение и по-доброто свързване на обеззаразителя към семето, което подпомага растителнозащитното действие на препарата.

На база многогодишния практически опит с Лебозол®-Тотал Кер при третирането на семена, може доказано да се твърди, че продуктът в доза 2 – 3 литра/тон семена гарантира следните безспорни ефекти: ускорява кълняемостта, подпомага равния и бърз старт, осигурява балансирано хранене в началните фази на развитие, повишава здравината и защитните функции, подобрява устойчивостта към неблагоприятни агрометеорологични условия.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com