АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 6, 2019

World Biogas EXPO представи иновативни решения

World Biogas EXPO представи иновативни решения

През юли тази година се проведе WORLD BIOGAS EXPO. Събитието бе осъществено съвместно UK AD и Biogas Industry Awards и се радваше на 8% повече посещение в сравнение с миналата година.

За незабравимото преживяване допринесоха семинарите, представянията и бизнес сделките.

На демонстрацията на биогазови инсталации присъстващите имаха възможността да добият полезна информация всички детайли за тяхното изграждане и обслужване. Презентацията „Земеделие от бъдещето“ показа най-добрите практики за диверсифициране на доходите във фермата на AD. Революционният трактор с метан, разработен от CHN Industrial/New Holland Agriculture, също привлече вниманието на зрителите. За Gen-C, доставчик на поддръжка за газови двигатели, времето на търговското изложение бе особено продуктивно заради сключването на две ключови сделки – за 250kW CHP двигател и контролен панел на Motortech, включващ технологията ComAp.

Акцент на дискусията на WORLD BIOGAS EXPO беше ролята, която биогазът може да играе за справяне с климатичните промени. В своето поздравително послание Никлас Свеннингсен от комисията Промяната на климата на ООН подчерта огромния потенциал на биогаза за изпълнението на Парижкото споразумение. „Биогазът притежава всички характеристики на технология от следващо поколение“, сподели той пред пресата.

Обсъдени пред аудиторията бяха ефективните решения за производство на чиста енергия и рециклиране на хранителни отпадъци, както и пазарните механизми за стимулиране на растежа в сектора. Стартира се най-новият доклад на Световната асоциация на биогаза, в който се подчертава възможността да бъдат смекчени измененията в климата. Част от мерките са свързани с генерирането на възобновяема енергия, намаляването емисиите на парникови газове и възстановяване на органичните хранителни вещества.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com