АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 6, 2019

Земеделието е бизнесът, който стои в основата на живота

Разговор с г-жа Веселка Василева, Председател на СНЦ Монтански съюз на зърнопроизводителите

Земеделието е бизнесът, който стои в основата на живота

Г-жо Василeва, бихте ли представили Монтанския съюз на зърнопроизводителите на нашите читатели?
СНЦ Монтански съюз на зърнопроизводителите е част от регионалните сдружения в структурата на НАЗ. Официално съществува от 2009г., като в началото на своето създаване членовете са наброявали над 50. С течение на времето обаче, по една или друга причина, бройката стана 16, което в никакъв случай не е спънка за работата и оцеляването на съюза като структура. Напротив! От самото създаване на съюза до началото на 2019г. председател бе Зарко Иванов от гр. Бойчиновци.

Бихте ли споделили как премина жътвата в Монтанско? Добри ли са резултатите и кои са основните трудности, пред които се изправиха земеделските производители тази година?
Като цяло жътвата премина спокойно, в срок беше прибрана реколтата, въпреки надпреварата с непредсказуемото и постоянно променящо се време. Добивите са около средните за региона, което е учудващо добре, имайки предвид как стартира годината и как се отрази на младите посеви - имаше забавяне в братенето на пшеницата и посевите навсякъде бяха доста стресирани. На места дори се наблюдаваше изтегляне на част от растенията, но поне се разминахме с шарена влага. Част от колегите презасяха части от нивите си, други с допълнителни и навременни, разбира се, обработки успяха да стабилизират положението.

През 2019г., както и предходни, в жътвена кампания, когато някой от колегите е затруднен по една или друга причина с прибирането на реколтата, винаги има някой друг, който е готов да помогне. Така почти всички успяват навреме да приключат жътвата. В крайна сметка не случайно ни е завещан девиза: „Съединението прави силата”, защото не само в земеделието, а и във всяка друга област много важен фактор се явява колегиалността.

Тази година церемонията по официалното откриване на „Жътвена кампания 2019” за България от името на НАЗ се падна на Монтански съюз на зърнопроизводителите. Мероприятието се състоя в землището на село Вирове, обл. Монтана, в нивата на земеделския стопанин Цветан Лилов. Наши гости бяха министър Десислава Танева, народният представител от комисията по земеделие и храни към Народното събрание Ирена Димова, председателят на НАЗ Костадин Костадинов, както и колеги от регионалните сдружения на НАЗ.

Както и в други райони в България, така и при нас съществуват предизвикателства в ежедневието ни, обхващащи сфери от: технологичната част в работата (навременни и оптимални обработки на почвата, поддържане на машинно-тракторното звено по време на кампании и т.н.), минаваща през фактора работна сила (където положението е еднакво трагично в цялата страна), продължаващи с документалната част от дейността, обратната връзка с държавните институции и далеч не на последно място - ежедневните рискове с климата.

Това, с което можем да похвалим, макар далеч не на 100% е противоградовата защита, в сравнение с други райони на страната. Да, и тук имаме щети при някои колеги, но не е масово явление, когато се случи.

В заключение, какви са Вашите цели занапред?
Целите ни не са малко и не са непостижими, както на местно, така и на национално ниво. Трябва само време и търпение - това, за което се борим като цяло от името на НАЗ: всичко свързано със законите за градушките, ТОЛ таксите, горивата, поземлените отношения и пр., това са основните неща, които искаме да бъдат така направени, че не да затрудняват работата в сектора, а да я подпомагат. Всички знаем в какво време и в какви условия живеем, но не е лесно да се бориш от една страна с държавните органи и пишещи се закони, от друга - с климата и все по-изменящото се време, за да оцелееш. А това е Земеделие – бизнесът, който стои в основата на живота! Смятам, че всички други думи са излишни и всеки знае за какво става въпрос!