АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 6, 2019

Участвали сме в изграждането на стотици биогазови инсталации

Разговор с г-н Антон Чолаков, Представител на Thermaflex GmbH за България

Участвали сме в изграждането на стотици биогазови инсталации

Уважаеми г-н Чолаков, като начало, бихте ли представили фирма Термафлекс?
Фирма Термафлекс е производител на предварително изолирани гъвкави тръбни системи, тръбна и листова изолация, както и всякакъв вид технически профили от полиетилен, предназначени за индустрията. От асортимента ни най-интересен е иновативният продукт Флексален, който представлява предварително изолирана тръбна система с пластмасова тръба от Полибутен, която е изолирана с полиолефинова пяна и е навита на кангал с дължини до 500m без прекъсване. Предимството на такава гъвкава тръба е, че не са необходими връзки, колена, дъги по трасето, както и компенсатори (самокомпенсираща се система), като така тръбната система допуска минимални местни загуби и гарантира максимална сигурност за дълъг живот, разполага с 10 години пълна гаранция и над 50 години живот. Имаме собствен екип от инженери/проектанти и изготвяме безплатен проект за всеки обект с над 40 години опит в цял свят.

Кои продукти и услуги на фирмата, са подходящи за земеделските производители?
При земеделието нашите продукти намират приложение при изграждането на парници и тяхното отопление. Там, където има естествени ресурси (като например топла минерална вода), ние можем да направим цялостен проект с оптимално оразмеряване на мрежата и инсталацията. Също така има и предимство, ако отоплението се осъществява с котел на гориво, при което тръбите се монтират максимално бързо, без специални инструменти и с минимален брой фитинги. Новост представлява и комбинацията на фотоволтаична инсталация, която произвежда едновременно ток и топла вода. В земеделието има много неизползвани площи, където могат да се монтират фотоволтаични панели, не като тези соларни полета, които виждаме сега, а става дума за малки инсталации, предназначени главно за собствени нужди. Могат да бъдат монтирани върху покриви на селскостопански сгради, огради, като бариери за вятър и т.н. Според нас, бъдещето в земеделието е то да бъде максимално екологично чисто, в това число е важно да върви към енергийна независимост и собствено покриване на нуждите си, като излишната енергия се предоставя, продава на други.

Бихте ли споделили по-конкретно какви решения предлагате за биогазови инсталации?
При изграждането на биогазовите инсталации имаме много голям опит. През последните над 20 години сме участвали в изграждането на стотици биогазови инсталации в Европа. В самата инсталация са нужни предварително изолирани тръби и тези, които са гъвкави, пластмасови, имат огромни предимства за бърз и сигурен монтаж, 95°C работна температура при 8 бара налягане. Тези инсталации, които използват отпадната топлинна енергия, трябва да я транспортират с предварително изолирани тръби до потребителите, които в повечето случаи не са залепени за инсталацията, а са отдалечени на 1 до 5 или дори повече километра. Поради малкото съпротивление на идеално гладките стени на тръбите от Полибутен, нашите инженери могат да оразмерят тръбопроводите с по-малки диаметри, което прави инвестицията по-икономична и оптимална.

В заключение, бихте ли споделили с читателите за някои Ваши последни реализирани проекти?
Проектите, които реализираме, са най-вече в сферата на биогазовите инсталации, топлофикационните мрежи и тръбопроводите за минерална вода. Термафлекс е партньор на големи топлофикационни дружества в Европа, в България последно имаме изпълнен проект за присъединяване на сграда в УМБАЛ Пловдив към топлофикационната мрежа на ЕВН. Други значителни проекти представляваха биогазова инсталация и отоплителна мрежа за свинекомплекс в Пазарджишка област, както и в Албена. Проектите ни включват и множество топлопроводи с минерална вода за подгряването на оранжерии за зеленчуци в Петрич, Сандански, Стралджа и т.н.