АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 2, 2020

ИПЖЗ Троян с предстояща международна конференция

ИПЖЗ Троян с предстояща международна конференция

През месец май тази година ще се проведе за пореден път научната конференция по планинско животновъдство с международното участие на „ЕкоМаунтин 2020“. Научната конференция ще се бъде на тема „Екологични проблеми на планинското земеделие“. Мероприятието е 23-то поред и ще се състои на 21-ви и 22-ри май 2020 година в Институтът по планинско животновъдство в град Троян (ИПЖЗ Троян) под патронажа на Министъра на земеделието, храните и горите и Председателя на Селскостопанска академия. Основните въпроси и тематични направления, които ще бъдат засегнати на тазгодишната конференция са животновъдството, фуражното производство и ливадарство, трайните насаждения и общото земеделие.

Темите ще бъдат разглеждани с особена конкретика в поднаправленията: развъждане, селекция и репродукция; технологии на хранене и отглеждане на селскостопанските животни; качеството и преработката на животновъдната продукция – към темата за животновъдството. Относно раздела за фуражното производство и ливадарство ще се засегнат: генетичните ресурси и селекция при фуражните култури; технологиите на отглеждане, както и естествените и изкуствените ливади и пасища. Богата информация ще получат всички участници и във връзка с презентирането на темата за трайните насаждения, като например: генетичните ресурси, селекцията, биотехнологиите; технологиите за отглеждане- традиционни и биологични; размножаването и посадъчният материал; растителната защита, също така качеството, съхранението и преработката на плодовете. В сесиите по направления ще се обсъждат редица въпроси от научно и научно-приложно естество. Ще се засегнат различни проблеми от секторите и търсенето на отговори за тяхното решение.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com