АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 2, 2020

Контрол на рН на поливната вода и прецизно торене

Контрол на рН на поливната вода и прецизно торене

Постигането на баланс между качество и количество на селскостопанската продукция, от една страна и разходите, от друга страна, е изключително важно за успешното и продуктивно земеделие. Системите за контрол на рН и прецизно торене предлагани от фирма ХортиСмарт Солушънс дават възможност за намаляване на количеството торове, които се подават, чрез повишаване на усвояването им от растенията.

Основните химични елементи и микроелементи, необходими на растенията, се разтварят при различни стойности на рН на водата. При отглеждане на различните селскостопански култури е важно да се следи и стойността на ЕС на поливната вода за балансираното съотношение на солите във водата. Точното дозиране на торове и киселина се постига чрез автоматизирани възли за торовнасяне (миксери). В последните години миксерите се използват успешно в България за отглеждане на овошки, лозя и етерично маслени култури. Съществено предимство при подаване на течни и водоразтворими торове с поливната вода е факта, че те се подават директно в коренообитаемия слой на почвата. При добра равномерност на напояването се получава и перфектно разпределение на торовете до всички растения. В допълнения прецизния контрол на стойността на рН възпрепятства блокирането на торовете в почвата и подобрява усвояване им.

Съвременните миксери за прецизно торовнасяне могат да работят и на автономно соларно захранване. Благодарение на това, те остават независими от електричество и могат да бъдат присъединявани към поливни системи с моторни помпи. В допълнение, към тях могат да се присъединят и климатични датчици и сензори за почвена влажност. Управлението и мониторинга на миксерите, може да става директно от сензорния дисплей на контролера или чрез уеб базиран софтуер през компютър или мобилни устройства.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com