АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 2, 2020

Имаме ангажимент към българската фуражна индустрия

Разговор с г-н Христо Папазов, Собственик и управител на Криста ЕООД

Имаме ангажимент към българската фуражна индустрия

Кога и как се роди идеята да инвестирате в премиксно производство у нас?
От създаването си през 1996 година до днес, Криста ЕООД е водещ доставчик на фуражни и хранителни добавки за българския пазар. През 2018 година фирмата стартира високотехнологично производство на витаминно-минарални премикси и допълващи фуражи в Стара Загора.

Фуражното производство и храненето на животните винаги са били в сърцето на нашата търговска дейност. Още от самото начало на създаването на фирмата през 1996 година сме проучвали, селектирали и предлагали най-добрите възможни фуражни добавки от най-разпознаваемите компании, специализирани в храненето на животни.

Въз основа на огромния опит и познанията на нашите международни партньори, ние непрекъснато разширявахме портфолиото си, тръгвайки от отделните витамини, стигайки до уникални продукти, концепции и решения за здравето и храненето на животните.

През 2015 година бе взето важно стратегическо решение да започнем изграждането на собствено премиксно производство. Ние осъзнахме, че локалното производство на премикси може да предложи голям потенциал и да се впише добре с наличните ни техническа експертиза и фокус върху клиентите. В същото време това беше следващото логично решение в нашето развитие и израз на нашия силен ангажимент към фуражната индустрия в България.

Какво е мястото на българския производител на премикси сред силната конкуренция на чужди фирми?
Един сериозен български производител на премикси с високо качество може да предложи много предимства: близост до клиента, гъвкавост и добро познаване на нуждите на местния пазар.

Нашата амбиция е да убедим дори скептично настроените хора, че премиксите, произведени в България могат и отговарят на най-строгите световни стандарти и регулации. Това можем да постигнем с възможно най-качествените съставки, с отлично смесен продукт, с техническа експертиза, с професионален екип по хранене и с грижа за клиентите.

Имате ли обратна връзка за премиксите, които вече сте произвели в Стара Загора?
Да, ние сме в непрекъснат контакт с нашите клиенти за да разберем точно техните нужди и да можем да предложим възможно най-добрите решения за конкретната ситуация.

Нашата амбиция е да изградим Криста и Криста Нутришън като предпочитан доставчик на премикси в България. Наясно сме, и опита от изминалите месеци производство ни показва, че доверие може да заслужим само с упорита и добра работа, с постоянство и надеждност, и с високо ниво на предлаганите услуги.

Обратната връзка с нашите клиенти ни дава увереност, че сме на прав път и че труда си заслужава. Горди сме, че работим с лидерите от животновъдството. За нас е чест, че даваме своя принос за тяхното развитие и растеж и се радваме на тяхното доверие.

Очаквате ли влизането на други български производители на премикси на пазара през следващите години?
Въпреки че българският пазар не е от най-големите, то той е с немалък потенциал за растеж. За момента над 90% от витаминноминералните премикси се внасят от чужбина. Инвестицията във висококачествено местно производство ще е от полза за цялата индустрия.

Като един от първите български производители на премикси фирма Криста запълва една празнина. В същото време това е и голяма отговорност, която ще продължим да защитаваме през следващите години.

Клиентите в България имат високи изисквания, и това е нещо изключително положително. За да се наложи българският производител на премикси, той трябва не просто да произвежда, а да изгради устойчив бизнес с главен фокус върху качеството, да успява да разбере добре нуждите на клиента и да му помогне да бъде по-ефективен и успешен в собствения бизнес.