АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 4, 2020

Мандри и мини мандри

Мандри и мини мандри

Създаването на мандри и мини мандри може да се окаже много изгодно за собствениците на млечни ферми, тъй като ще могат да преработват млякото и да произвеждат екологично чисти продукти на място, в непосредствена близост до суровината, без да се налага зависимост от продаване или купуване на мляко. От тази тема също така се интересуват и инвеститори, които нямат собствена база за производство на суровини, но сключват споразумение с доставчиците на мляко в региона, в което са уточнили своите изисквания за качество, време и начини на доставка.
Освен суровината, за преработката на мляко и производството на млечни продукти е важно и специализираното оборудване за мандри. Ще разгледаме подходящи решения на пазара, които могат да помогнат в подобни бизнес начинания.


Преди да закупите оборудване за мандри трябва да разполагате с подходящи помещения, където да го поставите. Те трябва да отговарят на всички санитарни и хигиенни изисквания за такива помещения, да имат водоснабдяване (студено и топло), канализация, енергийни източници, вентилация и климатизация, и удобен достъп за автомобили. С цел да бъдете в състояние да поставите закупеното оборудване, понякога се налага да осигурите помещения с височина 3.0m или повече, и с площ от не по-малко от 200-350m2. Друг път са достатъчни значително по-малки размери на стаите от порядъка на 30m2, какъвто е случаят с използване на оборудване за мини мандри.

Всяка мандра, в зависимост от обема на преработваните суровини и гамата от произвежданите продукти, се нуждае от различен комплекс от оборудване. Някои производители предлагат модулно оборудване за мандри с еднакви принципи на свързване, дизайн, комуникационни системи и организация на производството. Това прави лесно увеличаването на обема на продукцията и гамата от продукти, като се добавят нови модули.

Технологии на сирената
Линиите за производство на сирене се състоят от няколко части, съответстващи на етапите на образуване на продукта. Технологиите на сирената най-общо включват подсирване на млякото, но се различават в някои етапи и параметри за многобройните видове сирене. За традиционното за Българя бяло саламурено сирене, например, производството започва с прием на млякото и неговото пастьоризиране при 75°С. Следва охлаждане до 28-31°С. После се преминава към подсирване със сирищна мая, която предизвиква коагулация на казеина в млякото до образуване на сиренина. Следва раздробяване, прецеждане и пресоване за отделяне на суроватката. Сиренето се реже и осолява в саламура. После зрее 45 дни при температура 15°С. При зреенето (млечнокисела ферментация) сиренето придобива вкуса си, уплътнява се и се консервира. Технологичният процес на сиренето е отворен във всичките си етапи до херметичното затваряне на опаковките, което е предпоставка за замърсяване. Затова ферментацията е особено важна за обезвреждане на нежеланата микрофлора.

Кашкавалът е вид твърдо сирене със сложен производствен процес. При него отново има подсирване на млякото, първична обработка и пресоване. Тук обаче има и етап на чедеризация (втасване), след който следва формиране на пити, солене, зреене, миене, сушене и парафиниране. Ще разгледаме конкретни решения на пазара в технологичното оборудване на мандри и мини мандри за производство различни видове продукти.

Мини и мобилни мандри от Блиц
Блиц проектира, оборудва и пуска в експлоатация малки предприятия за преработка на мляко в различни инфраструктурни варианти. Предлага оборудване за мини мандри съобразено с количеството и видовете мляко, които ще се преработват. Осигурява цялостно решение за „бърз старт“ - модулна мини мандра в различни конфигурации и капацитетни възможности, съобразена с видовете крайни продукти. Мандрата идва при клиента готова ‚до ключ“. Методът спестява проектантски, строително монтажни и ред организационни дейности и средства.

Предприятието е оборудвано с основните технически съоръжения, които са нужни за преработка на мляко. Това включва котел, който осигурява топлината, нужна за пастьоризация, универсален пастьоризатор - тип сиренеизготвител. Той може да бъде комбиниран с разбъркващ и режещ механизъм. Снабден е с нужната вана за отцеждане на сиренина и пресоване на сирене. Съоръжено е с хладилни агрегати, които обслужват хладилните складове и с нужните маси и шкафове за обичайните дневни процедури на измиване и контрол. Завършва с търговско помещение, което служи за разфасовка и реализация на готовите продукти. Всичко това е разположено на площ от 27m2.

Интересното на този проект е, че мандрата използва неголеми електрически мощности, такива каквито има почти винаги в една ферма, което е нормалното място на това предприятие. Нужни са от 3 до 4kW инсталирана електрическа мощност, от които работната е почти наполовина.

Мини мандрата от Блиц е проектирана и изработена, така че да удовлетвори нуждите на фермерите, които биха искали да преработват добитото мляко. Оборудването отговаря на Наредба №26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, Регламент (ЕО) №852/2004 относно хигиената на храните и Регламент (ЕО) №853/2004 относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход.

Модулът включва: пастьоризатор с периодично действие и капацитет 200l, сиренарска вана, котел, табло за управление, аксесоари и може да бъде монтиран както в стационарни помещения, така и в преносими или автофургони и ремаркета. Пастьоризаторът има комбинирана режеща бъркалка, разработена от Блиц, която дава възможност да се работи както по класическата технология за производство на БСС, така и чрез заквасване и нарязване на сиренината в самия пастьоризатор, където освен загряване се извършва и охлаждане на пастьоризираното мляко. Осигурява се и задържането на млякото при определена температура в продължение на няколко часа, без спад с повече от 1оС. Това означава, че по време на работа отделената топлина в помещението е пренебрежимо малка. С оглед на сезона и компактното помещение, в което се монтира модулът, това е от особено значение за комфортната работа с него.

Основно изискване при проектирането е енергийната независимост на съоръжението. Работната ел. мощност е 0.5Kw, което позволява захранване от неголям монофазен агрегат. Основният енергоносител е LPG - газ пропан-бутан в стандартни бутилки за бита. Разходът на газ е зависим от крайната температура на пастьоризация, но не по-голям от 2kg за един цикъл на преработка на 200 литра мляко, включително разхода за производство на гореща вода за хигиенни нужди, което също е предвидено. Модулът може да бъде доокомплектован с нужните апарати и приспособления за производство на кашкавал или със сепаратор - отсметанител с капацитет 80l/h и маслобойка 8-10l сметана за производство на масло.

Решения за мандри от Алмер
Автоматичният сепаратор за отсметаняване SAİT 350C на Алмер осигурява висока производителност при отделяне на сметана от мляко или суроватка. Моделът е снабден с автоматична разтоварваща система. Активирането на автоматичното разтоварване се настройва за определен период от време от контролния панел. Подвижният барабан получава сигнала за активиране от PLC системата. При сепаратора 350C, с помощта на честотния регулатор на скоростта, предаването на задвижването се извършва с помощта на зъбни предавки към валовете. По този начин машината работи безшумно. Изходът на млякото и сметаната не се нуждаят от допълнителна помпа. Свързващите части на машината отговарят на ISO стандартите. Всички части, които са в контакт с продукта и PLC таблото, са изработени от AISI 304-316 неръждаема стомана с дизайн, осигуряващ шумоизолация. От контролното табло могат да се следят напрежението на тока, скоростта на въртене на барабана и времето, което е останало до активирането на барабана за разтоварване.

Фирма Алмер, в продуктовата си гама, включва и пастьоризационни системи. Те дават възможност за пастьоризиране и унищожаване на бактериите в най-различни течности от отделни продуктови сектори. Пастьоризаторите се проектират спрямо зададени вискозитет и капацитет от клиентите. Управлението на машините е с PID и PLC системи. Друго попълнение от решенията е процес машина за крема сирене и извара. Машината разполага с шнек и монопомпа. В началото шнекът се зарежда с извара - около 200kg., включва се помпата и продуктът се циркулира с монопомпа на байпас само в баланс танка. Тази операция продължава около 5 минути. Втората операция е циркулиране на продукта през хомогенизатора без налягане. Също около 5 минути, продуктът се циркулира с монопомпата на байпас през хомогенизатора.

Третата операция е включване на хомогенизационното налягане на около 150 бара и хомогенизиране на продукта и директно взимане на крайния продукт от машината като сирене рикота.

Още един тип оборудване е машина за производство на топено сирене. Тя работи при минимално количество пара (2 бара - 150kg/h). За кратко време обработва продукта без да го залепва и без да го изгаря. Електрическият двигател на бъркалото и на мелачката са тефлоноизолирани, което ограничава всякакви течове от двигателите по машината. На капака на машината е монтирано термостъкло с осветление към казана, с възможност за следене на процеса. Благодарение на изолацията на казана не се получава загуба на енергия и също така не се отделя много топлина към оператора на машината. Съоръжението разполага с дигитален датчик за температурата. Чрез него настройването на температурата става с точност до 1 градус. Шасито и ел. панела на машината са изработени от 304 неръждаема стомана.

Оборудване за мандри и мини мандри от Тони Старт
Тони старт предлага цялостно решение за мини мандра. Оборудването е разработено на база Наредба №26 за изискванията за доставка на малки количества суровини и храни от животински продукти. Има също така и допълнително оборудване, което разширява технологичните възможности на предприятието и може да се доставя поетапно. Разработеното оборудване позволява при подходяща комбинация между отделните елементи да се произвеждат сирене, кисело мляко, прясно мляко, кашкавал и други. Конструкцията и материалите отговарят на хигиенните норми за производство на хранителни продукти.

Пастьоризатор/заквасочник от 200 до 750l e предназначен за различни технологични процеси за производство на сирене, кашкавал, кисело мляко, прясно мляко и други. Има автоматично подгряване до определена температура и разбъркване на млякото в него. Автоматичният агрегат за производство на кашкавал извършва операциите нарязване, парене, отцеждане, омесване и формоване на сиренината. Формоването и отрязването на питата се извършва ръчно или автоматично в зависимост от типа на формовъчното устройство.

Охладител/агрегат за ледена вода поддържа ледена вода на 0 градуса пряко свързана с пастьоризатора и помпата за пресичане на течността в него. Сиренарските вани се произвеждат от неръждаема стомана с размери на клиента. Количка-преса служи за пресоване и оцеждане на чедеризираната сиренина за производство на кашкавал и различни видове твърди сирена. Пресоването се осъществява посредством пневматично задвижвано притискащо устройство. Ваната е снабдена с крака на колела, което я прави подвижна и маневрена.

Решения за преработка на мляко от Биомашиностроене
Компанията предлага съдове за съхранение. В линиите за преработка на мляко съда за съхранение служи да приеме и съхрани при атмосферно налягане определен обем сурово, пастьоризирано, обезмаслено мляко или суроватка. По време на етапа на съхранение млякото е изключително деликатно, затова процесът на разбъркване трябва да бъде много внимателен, за да не се отделят мастните молекули. Освен това, при покачване на температурата на съхранение с 15 градуса, броят на лошите бактерии в милилитър мляко нарастват 250 пъти. Ето защо контролирането на температурата по време на съхранение и преработка е изключително важен фактор. Оборудването, което Биомашиностроене предлага има за цел да управлява оптимално и ефективно тези процеси. Съдове за съхранение осигуряват максимална защита на продукта по време на съхранението му.

Фирмата предлага и силози със стандартни размери и окомплектовка, но по желание на клиента могат да бъдат проектирани по конкретно задание и бъдат добавени най-разнообразни инструменти към тях. Могат да бъдат изпълнени на крака или на опорен пояс. Обемът на съда е до 250m3, изработен е от неръждаема стомана AISI 304. Има изолация от минерална вата обшита с изцяло заварена неръждаема обшивка. Определянето на точната дебелина на изолацията при съхранение на открито зависи от конкретните климатични условия.

Предлага се и бъркащ механизъм, с прецизно изчислена скорост и конструкция без разпенване и разслояване на млякото и равномерно действие в целия обем. Система за измиване със специално подбрани елементи и изчислени параметри осигурява безупречно измиване При по-високи температури на околната среда и в зависимост от периода на съхранение на млякото силозите за съхранени могат да бъдат произведени с охлаждащо устройство (риза) за поддържане температурата на млякото.

Друго решение са процесните съдове. Те намират приложение в производството на млечни продукти, свързано с поддържането на определен температурен режим и разбъркване на компонентите. В тях протичат процесите на обработка, заквасване, съзряване, отстояване, хомогенизиране, ферментация на кисело млечни и други млечни продукти.

При конструирането и производството на процесни съдове за мляко е отделено голямо внимание на хигиената на средата, която има изключителен ефект върху качеството на произвежданите млечни продукти. Оборудването гарантира оптимално управление на процесите на разбъркване на млякото с добавените компоненти и прецизно управление на термичните процеси във времето. процесните съдове са с обем от 160l до 20 000l. По желание на клиента са възможни и други обеми. Има топлообменно устройство по мантела и дъното на съда с максимално допустимо работно налягане 3 бара за оптимално охлаждане/загряване.

Машини за млечната индустрия от Донидо
Донидо навлиза във всички технологични процеси на млечната индустрия, съчетавайки традициите на старите майстори със съвременните технологии. Компанията предлага оборудване за прием и обработка на мляко, за мляко за пиене, млечнокисели продукти, меки незреещи и зреещи сирена, твърди и топени сирена и сирена тип „паста филата“.

Сред решенията е вертикален сирениноизготвител за меки сирена. Модулът е предназначен за коагулация, нарязване и обработка на сирно зърно. Модификацията SC е специално разработена за производство на меки сирена/творог. DONI®Double O Vat SC е вертикален сирениноизготвител, чийто корпус е с форма на двойно „О“. Снабден е с два реверсивни режещо-бъркащи инструмента. В стените и дъната са монтирани нагревни елементи, а на корпуса, клапани за източване на суроватка. Дъното е двойноконусно, с два клапана, свързани с колектор. Модулът се доставя още с люк и вътрешно осветление, миещи глави, свързани с колектор, сензор за температура, монтиран в единия режещо-бъркащ инструмент, сензори за ниво, система за меко подгряване и панел за управление, съответстващ на заявеното ниво на автоматизация. Допълнително могат да бъдат включени вграден рН метър, обслужваща площадка и клапани за обвързване. Модулът е проектиран за CIP миене.

Модулът за частичен дренаж и запълване на форми е предназначен за частично отделяне на свободната суроватка и дозирано запълване на форми или мултиформи. Използва се при производство на меки сирена, формован творог и други сирена. Предлага се в две модификации: DONI®Draining/Filling MF с ръчно запълване на формите и DONI®Draining/Filling AF с автоматизирано запълване на формите. DONI®Draining/Filling е напълно затворена система с дренажна лента. Производителността варира от 800kg/h до 1500kg/h, в зависимост от масата на формования продукт. Времето за един цикъл е от 30s. до 50s. Инсталираната мощност е 2.0kW, а разходът на въздух е 100l/min.

Модул за непрекъснато дрениране и чедeризация е предназначен за отделяне на свободната суроватка и чедеризация на сирното зърно в контролирана среда. DONI®Cheddarmatic е напълно затворена система с три дренажни ленти. Зърно-суроватъчната смес се подава през разпределител на първата дренажна лента, разположена най-високо. Специалната є конструкция позволява да се отдели до 85% суроватка. Скоростта на тази лента е висока и на нея продуктът се движи на тънък слой. Продуктът се прехвърля на втората лента, чиято скорост е по-ниска и движението продължава на слой 80-100mm. В началото є е монтиран разрохкващ механизъм за окончателно дрениране. След преобръщане на третата лента, готовият продукт, на пласт, напуска модула. На изхода пневматична гилотина го оформя на блокове. Времето за чедеризация се регулира в диапазона 40-60min, а температурата във вътрешното пространство се поддържа автоматично на 40°С.