АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 4, 2020

IoT в растениевъдството Машини и приложения за събиране на данниIoT в растениевъдството Машини и приложения за събиране на данни

В настоящата статия отново се спираме на приложението на Internet технологиите в растениевъдството. В няколко предходни статии разгледахме водещите тенденции в тази облас ...

Мандри и мини мандриМандри и мини мандри

Създаването на мандри и мини мандри може да се окаже много изгодно за собствениците на млечни ферми, тъй като ще могат да преработват млякото и да произвеждат екологично ...Реклама