АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 4, 2020

Системата Ventila намалява прахта в градските стопанства

Системата Ventila намалява прахта в градските стопанства

Системата Ventila намалява прахта в градските стопанства

Фините прашинки в пространството не се виждат от човешкото око, но създават отрицателно въздействие върху всички живи организми. Дишането е автоматизирана биологична функция, за която дори не обръщаме внимание какво всъщност вдишваме. С нарастващата тенденция за градско земеделие, финият прах оказва отрицателно влияние, както върху хората, така и върху растенията. Пречиствателят за въздух Ventila от Dyson е специално създаден за борбата с финия прах в градските земеделски ферми. Машината представлява вентилационна система, предназначена за градски оранжерии.

Тя функционира, задържайки замърсители като фини прахови частици във въздуха. Целта на Ventila е да подобри вентилационната система в тези стопанства, за да създаде по-здравословна среда, която да доведе до отглеждане на по-качествена земеделска продукция. Ventila има прост, но ефективен механизъм. Вентилационната система създава бариера чрез сливане на водна пара с фин прах. Водата се издига през тръба във вентилатора и 12 вградени помпи се използват за преобразуването й във водна пара. Парата се разпределя равномерно с помощта на основен работен модул за овлажняване.

Когато парата и прахта във въздуха се сблъскат, праховата частица пада на земята едновременно с водата. За да се измери ефективността на метода, първоначално е създаден прототип на системата за пречистване. По данни на компания Dyson, прототипът е тестван и е установено, че задържа 95% от фините прахови частици, които подобряват качеството на здравето, както на растенията, така и на земеделските служители. Конструкцията е построена от прозрачен материал, за да осигури отлична видимост на отглежданите култури. Пречиствателят на въздух Dyson Ventila подпомага развитието на градското земеделие и неговата здравословна среда в затвореното пространство.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com