АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 4, 2020

Ag Leader предлага дисплеи и GPS за прецизно земеделие

Ag Leader предлага дисплеи и GPS за прецизно земеделие

Компания Ag Leader предлага на потребителите три нови дисплея от последно поколение. За вземането на най-добри управленски решения в стопанството са необходими достоверни данни от полето, а те идват именно от дисплея на навигацията. Всички нужни данни за стопанството лесно се прехвърлят между дисплея и Агро Офис®. Безжичната услуга AgFinity™ надеждно прехвърля и съхранява данни от дисплея Ag Leader, използвайки мобилна интернет връзка.

Функциите на дисплея включват автоматично управление. Без значение от модела, всеки Ag Leader дисплей може да бъде свързан със системата за прецизно автоматично управление. Подобрява се точността на обработките, елиминира се човешкия фактор при следване указателя на навигационния дисплей. Редовете са напълно прави с равни разстояния между тях. Видовете автоматично управление включват универсално електрическо управление OnTrac3™, подходящо за всички видове машини и управление на хидравликата на машината посредством SteerCommand™.

GPS навигационните системи и автоматичното управление са само основата на прецизното земеделие. Същинското прецизно земеделие, обаче започва там, където обикновените навигационни системи и автопилота изчерпват своите високи ползи, споделят представители на фирмата. Почвените анализи, управлението на сеитбата, променливото торене и пръскане, картирането на добива, съчетани с управление на данните от всички операции, водят до прецизно земеделие. Значително се намаляват разходите за торове, препарати и семена, прилагайки технологиите за променливи норми. Ползите са увеличаване на добива вследствие на правилното дозиране на торове и препарати, избягване на увреждането на реколтата поради предозиране и презастъпване, както и правилно избрана норма на сеитба в зависимост от потенциала на почвата.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com