АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 4, 2020

John Deere се превръща в „Компания за интелигентни машини“

John Deere се превръща в „Компания за интелигентни машини“

В края на юни John Deere проведе своята II-ра онлайн пресконференция, в която представи професионалната си визия за развитие в глобален мащаб, а също така и най-новите подобрения в технологичното си портфолио. Независимо от несигурните времена и засегнатите от пандемията индустрии, John Deere преминава гладко и си поставя нови бизнес перспективи. Благодарение на иновативните решения в системите за свързаност, дилърите на компанията са в състояние да извършват дистанционна поддръжка на машините, работещи на полето. Те използват свързаните инструменти за дистанционно наблюдение и проактивно обслужване на машините, за да увеличат времето за работа на всяка една от тях. John Deere преминава към нова организация на производствената си система. Тази система обхваща решения, които стартират от прибирането на реколтата и завършват до настъпването на следващата.

Отправя се поглед към икономически и екологични решения, като се минимизират загубите, неефективността и се оптимизират разходите на фермерите. Производствените системи, върху които се фокусира компанията са царевица и соя, зърнени култури, памук и захарно цвекло, животновъдство, както и култури с висока добавена стойност. Клиентите вече ще купуват „интегрирани решения“ и ще се възползват от сътрудничество с външни компании, които се занимават с растителна защита, торене, консултации, софтуерни решения и т. н. Повече от 160 подобни фирми вече са свързани с Operations Center на John Deere. Клиентите могат значително да намалят разходите си. Амортизацията на машините, сама по себе си, представлява само 10 до 20% от общите производствени разходи във всяка от производствените системи. Като се обърне внимание и на останалите 80 до 90%, потенциалът за икономия на разходите за торене, растителна защита и други, e много по-висок.

Вторият стълб на новата корпоративна структура на John Deere е инвестицията в автоматизация, автономия, електрификация и изкуствен интелект. John Deere ще разработи семейство от „умни“ машини, системи и решения. Фокусът ще бъде върху иновативния хардуер, интегрираните софтуерни решения, свързаността между системите, нови разнообразни платформи и приложения. Интелигентната индустриална стратегия ще помогне на фермерите да управляват бизнеса си по-ефективно и устойчиво. Светът се променя и John Deere продължава да преобразува начина, по който работи, за да изгради една по-ориентирана към клиентите и рационализирана организация за бъдещето.

Това е едно от най-големите организационни преструктурирания в историята на компанията. Земеделците по целия свят са изправени пред големи предизвикателства по отношение на рентабилността, опазването на ресурсите и на околната среда. Дигитализирането е важен фактор за решаване на предизвикателствата. Като Компания за интелигентни машини, John Deere се стреми да даде своя принос и да направи продуктите и услугите си по-интелигентни и по-гъвкави. Широката гама от иновации позволява по-висока производителност и оптимизация на всички машини John Deere. Много клиенти са запознати с предимствата и ползите от решенията за аграрен мениджмънт на компанията (AMS), които ще помогнат да се извлече максимума за всяка полева операция.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com