АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 4, 2020

SOMMET DE L'ELEVAGE ще се проведе през октомври

SOMMET DE L'ELEVAGE ще се проведе през октомври

Европейското изложение за генетика, техника и добри професионални практики в животновъдството SOMMET DE L'ÉLEVAGE ще се проведе от 7 до 9 октомври 2020г. в Клермон Феран, Франция. На него ще бъдат представени последните иновации в животновъдния сектор. Събитието е организирано в 180дка изложбена площ, с участието на 96000 професионалисти, от които 5000 чуждестранни посетители от 90 държави, 1560 изложители, от които 335 чуждестранни изложители от 39 държави.

SOMMET DE L'ÉLEVAGE предлага всичко за животновъдството - хранене на животните, генетика, хигиена и ветеринарни материали, доилни инсталации, оборудване за млечни ферми и мандри, сервиз и машини, сгради и обори, възобновяеми енергии, селскостопанска техника. Гостите ще се запознаят с породите говеда, овце, кози от региона. В конкурсите участват 2 000 животни с висока генетична стойност - 1300 говеда (22 породи за мляко и за месо), 400 овце (26 породи), 300 коне (16 породи). Също така посетителите ще имат възможност да разгледат агро-индустриалните предприятия – кланици, мандри, депа за експорт на животни.

SOMMET DE L'ÉLEVAGE е лидер на международните професионални изложения по животновъдство, в т.ч. млечно говедовъдство, месодайно говедовъдство, овцевъдство, коневъдство, козевъдство, техника, хранене и др. Институтът по животновъдство е представен с всичките му подразделения. Всички животновъди може да се срещнат с колеги - научни работници от Франция и от цял свят за обмяна на опит и информация относно съвместни програми, трансфер на технологии и компетенции. Конкурсът за иновации ще представи всичко ново в сектора. Възможна е онлайн резервация за безплатен вход и посещения на стопанствата на страницата на европейското изложение.

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com