АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 4, 2020

Даваме решения за устойчиво развитие на агробизнеса

Разговор с Владимир Желев, Ръководител отдел „Агрохимия и почвознание“ в Агрополихим АД

Даваме решения за устойчиво развитие на агробизнеса

Уважаеми г-н Желев, какви са последните новости от Агрополихим?
Сред новостите на преден план в дружество Агрополихим АД е „Зърнен терминал Варна Запад“ АД, който се изгражда на площадката на Агрополихим и е с капацитет от 100000 тона. Това ще позволи на фермерите и търговците на зърно да използват оптимално транспорта в двете посоки - веднъж за доставка на зърно до терминала и втори път за покупка на торове, като по този начин потенциално намаляват транспортните разходи с близо 50% и допълнително намаляват общите емисии на CO2. Над милион и половина тона зърно ще преминава през терминала, като едновременно с това ползвателите ще избягват натоварения трафик в град Варна. По този начини значително ще бъде увеличена скоростта за товарене на корабите.

За пореден път Агрополихим бе отличен с награда за иновативен продукт на изложението АГРА. Бихте ли разказали накратко за актуалните продукти във Вашето портфолио?
Продуктовото портфолио на компанията предлага на своите клиенти пълна гама от азотни, фосфорни, азотно-фосфорни, комбинирани и течни торове. При азотните торове, най-широко използваните продукти в България са амониев нитрат, карбамид, течен азотен тор, като в различните сезони можем да предложим и азотен тор с инхибитор, а именно течен азотен тор със сяра. При фосфорните торове, това е добре познатият на българския фермер троен суперфосфат, при азотно фосфорните - Моноамониев и Диамониев фосфат.

При гамата течните торове имаме две серии листни - ФАСТ и ФАСТ+, като те са профилирани и адаптирани спряно изискванията на различните култури. Към момента залагаме в бързо развиващият се сегмент от комбинирани торове. Там можем да предложим на фермерите, леки комбинирани торове NP 20:20+13S, течно NP 6:21, NPK 15:15:15+10S, средни по съдържание на фосфор NP 18:38+5S+0,3Zn, NPK 15:40:10.

С поглед към настоящата есенна кампания, какво ще бъде актуалното предложение към земеделците?
Със сигурност балансираното и прецизно торене, независимо от това дали ще бъде с течни или гранулирани торове, е актуалното предложение, което отправяме към нашите клиенти. В световен мащаб се увеличава използването на комбинирани торове, като за отделните култури препоръчваме различни торови програми.

При пшеницата и ечемика препоръчваме на селскостопанските предприятия да заложат на продукти с високо съдържание на фосфор, като МАП, ДАП, NPK 15:40:10 и горещо препоръчваме един нов продукт за България, който произвеждаме от скоро, а именно NP+S+Zn. Съставът на продукта, който е 18:38+5+0,3 го прави изключително подходящ за предсеитбено приложение при пшеница, ечемик и рапица, като задоволява нуждата от най-важните елементи през вегетацията на тези култури. В момента жънем опитни полета с този продукт и първите резултати предвид тежката година са изключително добри.

Тази година Агрополихим отбеляза 20-годишнината от приватизацията си. Каква равносметка правите за това време и как виждате бъдещите предизвикателства?
Настоящата 2020 година е особено значима за нас, защото това е годината, в която отбелязваме 20-годишнината от приватизацията на нашата компания. През последните 20 години всички в Агрополихим работим с грижа, професионализъм и добронамереност, инвестирахме в екологията и опазването на околната среда, енергийната и ресурсна ефективност, производството, логистиката.

Усилията на компанията са насочени в подкрепа на иновативното земеделие, затова екипите от инженер-химици и технически персонал, агроном-консултанти и търговци продължават да работят по нови продукти за развитие на иновативни технологии за прецизно хранене на земеделските културите. Ние се опитваме да дадем решения и идеи на земеделците за устойчив бизнес.