АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 4, 2020

Здравето е в пряка връзка с ефективността на производство

Разговор с Надя Куцарова, управител на Alltech България

Здравето е в пряка връзка с ефективността на производство

Уважаема г-жо Куцарова, какви са последните новости, свързани с Alltech?
Много са новите неща в Alltech, като същевременно запазваме лидерството си в сфери, утвърдени през годините. Продължаваме да бъдем сред петте топ световни компании в областта на здравето и храненето на животните. Предоставяме натурални, ефективни и здравословни решения за животните, хората, почвата и растенията: от Alltech Crop Science за по-високи и качествени добиви, през технологиите за по-добро здраве и по-висока продуктивност във фермите, до осигуряване на по-вкусна, питателна и безопасна храна за хората.

Екипът на Alltech надхвърля 6000 човека в над 120 страни, с над 100 производствени мощности, 3 основни научни биотехнологични центъра и 20 нови компании присъединени през последните няколко години. Alltech е на първо място в бранша по инвестиции в наука - с 500 патента, център по Нутригеномика при животните - единствен в света, 7 Alltech IFM лаборатории, в които се използват ин-витро ферментационни модели, които дават изключително прецизна информация за усвоимостта на дажбите при преживните и възможност за тяхното преформулиране на ново качествено ниво, което предлагаме на нашите клиенти. Такава услуга е и комплексният, с възможно най-висока степен на чувствителност и достоверност тест „37 +“ за отчитане на над 37 различни микотоксини в една проба.

А какво е присъствието на марката в животновъдния сектор у нас?
Работим във всички сектори – свине, птици, говеда, аквакултури, дори пчели. Адитивите, които предлагаме се влагат основно при производството на фуражите. Вече разполагаме и с широка гама продукти за едри и дребни преживни животни, разработени за директно прилагане във фермите. Това са млекозаместители, стартери, минерални и допълващи фуражи, блокчета за близане. След като водещи световни компании станаха част от Олтек, към портфолиото ни се добавиха аква храните на Alltech Coppens, които ползват най-големите стопанства за есетри и пъстърви у нас, както и машините Keenan които допринасят за реализиране визията на Alltech в сектор преживни.

Какви са актуалните иновативни решения, които предлагате?
Решенията, които предлагаме на нашия пазар са в области, където имаме водещи позиции в глобален аспект. Това са контролът на микотоксините – предлагаме най-добрите съществуващи токсин-байндери гамата Mycosorb® и споменатата уникална програма «37+». Здравето на стомашно-чревния тракт е също наш приоритет. С помощта на Bio-Mos® и Actigen® е възможно максимално редуциране на използването на антибиотици, а защо не - както вече се случва в други страни заради изискванията на потребителите, така и тук да има производство на животински продукти свободни от антибиотици.

Alltech e най-големият производител в света на микроелементи в органична форма. Те имат преимуществото да са много по-усвоими от организма и да имат много по-добър ефект върху здравето, тъй като са във форма, в която естествено присъстват в растенията, а от там в зърното и фуражите. Бъдещето е в органичните микроелементи и с гордост мога да кажа, че те присъстват в дажбите на много от кравите, свинете, птиците и рибите гледани в България, което не може да се каже, че е така при голяма част от хората, за съжаление. Може би тук е мястото да спомена, че битуват много митове за използването на хормони, антибиотици за стимулиране на растежа и други вредни субстаниции. Всъщност рационът на селскостопанските животни и птици е много по-балансиран, контролиран, проследим и безвреден от този на нас хората, и производителите трябва да бъдат по-активни в комуникацията на тези факти. А причината е ясна – здравето на животните е пряко свързано с продуктивността им, а от там и с ефективността на производството.

В заключение, какво ново могат да очакват клиентите?
Предвид специализацията на изданието Ви, мисля че би било интересно да споделя информация за ирландската компания Keenan, която от няколко години е част от семейството на Alltech. Тя произвежда фуражораздаващи смесителни ремаркета, самоходни смесители и тороразпръскващи ремаркета. Марката Keenan е най-продаваната в света. Например само във фермите на Франция работят над 4500 ремаркета Keenan. В България сме още в началото. Имаме продадени вече 9 машини и се надяваме техните преимущества да бъдат оценени от все повече фермери. И има защо - Keenan присъстват в над 50 страни и със своята 40-годишна история са извоювали репутация на надеждни, гъвкави, лесни за боравене, икономични и с безупречен сервиз. Притежават патентован механизъм, осигуряващ уникална система на смесване Mech-Fiber®. Единствена по рода си, тя запазва фибрите в дажбата и осигурява смес с уникална механична структура и нутритивност. Системата оптимизира функцията на търбуха, повишава ефективността на фуража, подобрява здравето на животните и повишава печалбата за фермера. Смесителите са снабдени с устройството Baleblend®, което раздробява и нарязва големи бали сено и слама в рамките на 4-5 минути.

Другият уникален компонент в Keenan е системата за контрол и управление на храненето Keenan InTouch. Тя е разработена съвместно с Intel и нейната цел е да осигури постигането на оптимална ефективност в управлението на фермата.

Тя регулира стъпка по стъпка всекидневния процес на хранене, контролира последователността на зареждане, количеството на отделните суровини, скорост и време на смесване и изхранване. Технологията е достъпна отвсякъде и по всяко време чрез автоматизирано споделяне на данни в cloud система, и дава възможност на фермерите или консултантите да правят ако е необходимо корекции, вкл. дистанционно.

InTouch порталът дава информация за ефикасност на конверсията на фуража, приема на сухо вещество, история на зарежданията, история на смесванията, разход фураж за литър мляко или кг прираст и др. параметри, като целта е постигане на по-ефективно и печелившо производство.

Системата Alltech Keenan InTouch все още е единствена по рода си, и когато фермерите имат интерес я инсталираме и на други марки фуражораздаващи смесители в България.