АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 4, 2020

Информацията е ключ за добри управленски решения

Разговор с Веселин Павлов, Управител и Владимир Николов, Търговски Мениджър на Ентегра ООД

Информацията е ключ за добри управленски решения

Веселин Павлов, Владимир Николов

Уважаеми г-н Павлов, моля разкажете накратко на читателите на списание АгроБио техника за възникването на софтуерното решение N.E.X.T. в Ентегра ООД.
Веселин Павлов: N.E.X.T. е цялостна софтуерна платформа за управление на бизнеса, базирана на опита ни в международни и национални проекти през последните 20 години. Ентегра е основана през 2009 г., когато решихме да обединим модулите и натрупаните знания в платформа, наречена N.E.X.T. Ценности, които заложихме бяха да е уникално лесна за използване и удобна за интегриране с устройства, външни системи и услуги. Идеята беше да позволява с най-малко въвеждане на данни да се получава навременна и прецизна информация за вземане на управленски решения.

Равносметката 11 години по-късно е, че всичко това е постигнато. N.E.X.T. функционира интегрирано с авто везни, уреди за лабораторни анализи, счетоводни продукти, картови и geocoding услуги на google, GPS проследяване, BI продукти и др. Покриваме всички сфери на агросектора и стандартите за съвременна ERP система.

С развитието на продукта и разширяването на клиентската база следваме амбициозен план за развитие и усъвършенстване на екипа. Провеждаме активни обучения за ключови компетентности, участия в международни форуми за повишаване на техническите умения и консултация с професионалисти относно разрастването на екипа.

Уважаеми г-н Николов, като продължение на това, бихте ли споделили какви са ползите от внедряването на софтуерната платформа N.E.X.T и за какви клиентите е предназначена тя?
Владимир Николов: От гледна точка на повече от десетгодишния ми опит в дигитализацията на агробизнеса, мога да кажа, че N.E.X.T. има редица ключови ползи. Част от тях са подобряване на отчетността и контрола в компанията, ефективно планиране на ресурсите, намаляване времето за въвеждане на данни, риск от грешки и дублажи и незабавен достъп до цялата информация, необходима при вземане на управленски решения в реално време.

През последните 7 години основен фокус на фирмата е Агро сектора. Това включва зърнопроизводители, търговци на зърно, дистрибутори на торове, семена и препарати, както и преработватели на зърнена продукция в т. ч. производители на фуражи, олио, белени семки и др.

Каква визия имате за пазара на информационни решения в Агросектора?
Веселин Павлов: През последните 10 години се наблюдава силен темп на дигитализация в земеделието, като не визираме счетоводен и складов софтуер, а специализирани решения. В почти всяко стопанство се използва решение като софтуер за кантарни бележки, уреди за лабораторни анализи на качествени показатели, GPS проследяващи системи и електронни таблици, които се поддържат ръчно и с много възможности за грешка. Въпросът е, че такива системи решават точно определен казус и на потребителите им се налага да използват няколко различни софтуера, а дори и често да въвеждат една и съща информация няколко пъти. Нашата визия е, че се търсят все повече цялостни решения, които се интегрират и обменят информация със съществуващите оборудване, инфраструктура и програмни продукти. По този начин се спестява време и човешки ресурс, който всички знаем, че е в недостиг в аграрния сектор.

Уважаеми г-н Николов, за читателите ще бъде интересно да научат и с какви новости ще зарадвате клиентите през тази трудна, за повечето бизнеси, година?
Владимир Николов: Тази година е белязана с две отежняващи обстоятелства COVID19 и суша. Относно ситуацията с пандемията, фирма Ентегра няма неработен ден. Сплотеният ни екип работеше на смени от офиса при спазване на високи мерки и от дома, обслужвайки клиентите чрез виртуални срещи през приложения за отдалечен достъп. Смея да твърдя, че бяхме по-близо до клиентите си от всякога.

По отношение на сушата и влошените добиви всички знаем, че на природата и климата не можем да повлияем, но бяхме мотивирани да разработим решения, подобряващи устойчивостта, рентабилността и продуктивността. Интересна новост е, че вече поддържаме интеграция с най-разпространените на пазара уреди за лабораторни анализи на качествени показатели. След анализа информацията автоматично влиза в N.E.X.T. без ръчно въвеждане и се изчислява бонифицирано количество. Следенето на качествени показатели позволява както на търговците, така и на производителите на зърно да вземат правилни решения за съхранение, да реализират продукцията по-добре и да защитят своите материални интереси по-добре. Друга новост е продуктът „Зърнопроизводство“, който дава възможност на база на планирания сеитбооборот да се въведат конкретни сортове хибриди и норми на прилагане на торове и препарати. Оттам N.E.X.T. генерира прецизна справка за необходимите основни производствени ресурси - торове, препарати и семена. Оперативните екрани дават информация в реално време за добив и себестойност по блокове, включително и на незавършено производство, рентабилност по култури сортове/хибриди и др. С този продукт реално вече предлагаме решения за всички сфери на агробизнеса.

Уважаеми г-н Павлов, в заключение, бихте ли споделили с нас какви нови проекти планирате да реализирате в бъдеще?
Веселин Павлов: Бъдещите проекти по които вече работим са фокусирани към мобилни приложения за телефони и таблети. Първото ни мобилно приложение вече е факт, като то е насочено към търговските представители в компаниите, дистрибутиращи торове, препарати и семена. То е инструмент, през който се виждат складови наличности, задължения на клиента, пускат се заявки и се въвежда маркетингова и търговска информация за клиента като отглеждани култури, проведени срещи и много др., което добавя в платформата N.E.X.T. и пълно-функционален CRM. Планираме мобилни приложения и за агрономите в зърнопроизводството, за търговците изкупуващи зърно както и решения за таблети в производствените линии.

Друго направление, в което работим е излизане на международни пазари, като вече сме в напреднали преговори с чуждестранни клиенти.