АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 6, 2020

Мулчери и чипъриМулчери и чипъри

През последните десет години в българското селско и горско стопанство навлязоха най-съвременни машини за раздробяване и насичане на дървесна и храстовидна маса на съвсем ...

Вертикалните ферми

Една нова растениевъдна практика набира скорост по света - вертикалните ферми. В големи многоетажни конструкции се отглеждат тонове плодове и зеленчуци, готови за бране с ...

Сензори в животновъдството

Във втора част на статията, ще запознаем читателите с технологиите за разпознаване на антибиотици, анализ на потта, засичане на субклинична кетоза, пространствено разпред ...