АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 1, 2021

Пръскачки в селското стопанствоПръскачки в селското стопанство

Технологичният прогрес е в основата на световния пазар на селскостопански пръскачки. Те са едни от най важните машини, необходими за растежа на културите. Освен това са ...

АгролесовъдствотоАгролесовъдството

Свикнали сме нивите с жито да са ниви с жито, гората – гора, а пасището - пасище. Какво обаче би станало, ако съчетаем нивите и фермата с гората? Оказва се, че разумното ...

Дигитален поглед към EuroTier 2021Дигитален поглед към EuroTier 2021

Както и други изложения, EuroTier тази година се проведе в дигитална версия чрез специално изграден портал между 9 и 12 февруари. Организаторите се бяха постарали да пред ...Реклама