АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 1, 2021

Иновация за оптимално управление на климата от Big Dutchman

Иновация за оптимално управление на климата от Big Dutchman

Поддържането на температурата на комфортно ниво през горещите и студени дни е много важна част от управлението на микроклимата в съвременното свиневъдство. Новият климатичен компютър 307pro от Big Dutchman е фактор за надеждна климатична инсталация. Подходящ е за всички видове свинеферми: за угояване, за подрастване, за свине-майки и за нерези. Основните характеристики на системата включват прецизно управление, висока функционалност и удобство за работа от потребителя.

Климатичният компютър използва обратна връзка и PID алгоритъм, което позволява температурата в помещението да се регулира бързо и прецизно до необходимото ниво. Налице е пълна съвместимост с BigFarmNet, като може да работи с всички други компютри в мрежата. 307Pro е снабден със 7-инчов цветен сензорен екран - визуализира графично и в списъчен изглед всички необходими данни, работи на 30 езика, включително български. Използваните ежедневно функции се запазват автоматично в менюто. Климатичната инсталация може да бъде програмирана на различни нива в зависимост от всеки потребителски достъп. Защитата се управлява с парола, т.е. неупълномощени лица не могат да променят настройките на компютъра.

Компютърът е с модулен хардуер и лесен за разширение, когато е необходимо да се въведат нови функции. Всеки фермер може да осъществява дистанционен достъп през мрежа или мобилно приложение. 307pro позволява разширен контрол на база предварително зададени криви (температура, отопление, вкл. и подово, влажност, минимални и максимални норми на вентилиране, управление на осветлението). Системата има вградена водна аларма в случай на свръх или недостатъчно подаване на вода в сравнение с предходния ден, отделно контролира празните помещения със защита от замръзване и заледяване вкл. и на клапите за подаване на свеж въздух.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com