АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 1, 2021

Подобрения в сепарирането на семена и зърно с ELICA TS

Подобрения в сепарирането на семена и зърно с ELICA TS

Разработките в сферата на сепарирането по относително тегло довеждат до прилагането на нови методи за справянето с този проблем, като ELICA TS. В линиите за производство на слънчогледова ядка, традиционната пневмо-сепарираща маса сега е заменена с пади сепаратор TS. По този начин клиентите постигат по-добри резултати с по-малък брой машини, по-малко енергия и в по-малко пространство.

Пади сепараторите ELICA TS се използват за разделяне на частици с един и същ размер, форма и подобно тегло. Когато традиционните методи за сепариране не могат да извършат нужната работа, серията TS може да постигне забележителни резултати. Машините преработват ориз, белен слънчоглед, семена и много други зърнени култури със специфично тегло, които вече са били разделени по дебелина и дължина. За разлика от други системи, това оборудване успява също така да отделя материали със същото специфично тегло, но с различен ефект на подскачане. Сепараторите ТS разделят материала основно на две фракции – лека и тежка.

Съществените предимства на ELICA TS са свързани с това, че постига оптимално разделяне с намален брой натрошен материал. С един вход и два изхода (лека и тежка фракция), машините постигат високи резултати на сепариране без рециркулация на продукта. Следователно се намалява и количество счупени ядки. Заради увеличаване на разделянето и елиминиране на потока на рециркулация, сепараторът ELICA TS използва значително по-малко свързано оборудване, като въздуховоди, циклони и други, което води до намалена консумация на енергия. В сравнение с други машини, сепараторите TS предлагат по-голям капацитет на работа в по-малко пространство. С по-малко движещи се части и свързано оборудване, ELICA TS значително намалява оперативните разходи, както и разходите за поддръжка.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com