АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 1, 2021

JOZ изработи революционен робот за почистване на оборски тор

JOZ изработи революционен робот за почистване на оборски тор

Роботът за оборски тор Barn-E е специално проектиран и е подходящ за почти всички обори с твърди подове, независимо дали от плочи, гума или друг вид твърда повърхност. Новият робот за тор, също така, няма проблем с почистването на зоните за изчакване и широките алеи за оборски тор. Barn-E не просто избутва оборския тор, а го вдига. Торът се събира със скреперна греда, след което се повдига и съхранява в съответния контейнер чрез въртяща се подаваща машина. След това роботът за оборски тор се придвижва до точката на изхвърляне, където депозира събрания тор.

Barn-E се предлага в две версии и ширини на изстъргване – 155cm (стандартна) или 185cm (широка). Роботът има модулен дизайн и висок капацитет за обработка на оборски тор, вариращ от 370 до 500 литра, в зависимост от ширината на изстъргване. Barn-E разполага с хипоидно устройство. Необходимо е подовата повърхност да е непрекъсната и достъпна за робота, за да бъде задоволително почистена. Плевнята трябва да има най-малко 70cm свободно пространство за главата, за да може Barn-E да се движи свободно в нея. Роботът се нуждае от достатъчно място за придвижване. За кравите също трябва да има достатъчно пространство, за да осъществят безпроблемно разминаване с машината. Ръбът на боксовете трябва да бъде най-малко 15cm висок и без препятствия. Ако е инсталиран различен страничен водач, височината трябва да бъде най-малко 10cm. Дизайнът и материалите са избрани в синхрон с благосъстоянието на кравите в обора. Роботът поддържа достатъчно разстояние от боксовете, когато се движи, за да не притеснява животните, а скоростта е ограничена до 6,5m/min.

Роботът за тор се движи автономно в селскостопанското помещение. Поведението му се определя главно от разположението на маршрутите, наличното пространство спрямо броя на присъстващите крави и препятствията. Може да бъдат зададени неограничен брой маршрути за почистване. Това означава, че всяка част от обора може да бъде почистена в точно определено време. Barn-E разчита на транспондерна технология, която го направлява, но роботът може да се движи и самостоятелно. Той може да се движи автономно, без винаги да се налага да следва направляваща стена или греда. Софтуерът JOZ SAM (Surface Area Management), се използва за определяне на маршрутите. Когато роботът е инсталиран, търговецът прави общ преглед/ карта на повърхността, по която ще се движи. След това се използва в Sketch, където се очертават маршрутите. Клиентите винаги могат лесно да коригират тези маршрути сами в Sketch. Фермерите получават достъп до приложението Route manager на точката за достъп. Това приложение може да се използва за лесно коригиране на графика и маршрутите чрез смартфон или компютър. Роботът може да бъде свързан и със системата за управление на JOZ (JMS), която позволява да бъде наблюдаван дистанционно денонощно. Barn-E поддържа контакт с точката за достъп JOZ, отделен елемент, който е поставен в радиус от 60m от робота. Точката за достъп е свързана с фиксирана интернет връзка и формира централната точка, чрез която може да се осъществи контакт с робота чрез приложението за управление на маршрути или чрез JMS.

Батериите се зареждат автоматично в зарядната станция. След всеки обход роботът се връща на същото място, на което събраният тор се депозира и батерията се презарежда. Това може да бъде недостъпно за кравите място. Възможно е машината да разтоварва събрания материал и извън рамките на хамбара, което дава свобода на фермера да позиционира зарядната станция, така че да няма директен достъп до добитъка. Препоръчително е зарядното устройство да се инсталира на покрито място.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com