АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 1, 2021

Meteobot Nitro осигурява прецизни препоръки при азотно торене

Meteobot Nitro осигурява прецизни препоръки при азотно торене

Несъмнено през определени периоди на годината, земеделците си задават въпроси относно своите посеви като например гладна ли е пшеницата, колко и кога точно да торят. Отговор им дава системата за прецизно торене Meteobot Nitro. Тя отчита най-важните фактори, от които зависи усвояването на азота, а оттам добивите и качеството на зърното, а именно: хлорофил в листата, валежи, влага в почвата, температура на почвата, температура на въздуха, сорт на пшеницата, както и тип и състав на почвата.

На тази база системата от хлорофил метър, компактна метеостанция и мобилно приложение дава препоръка за количеството азот, което е нужно, за да се постигне исканият добив и качество на зърното с възможно най-малки разходи за азотен тор. Това става посредством Bluetooth връзка между хлорофил метъра от снимката и смартфон или таблет с инсталирано мобилно приложение Meteobot Nitro, налично в Google Play и AppStore. Направените тестове през последните два сезона в реална обстановка при зърнопроизводители и на опитни полета показват много добри резултати – целевите добиви са дори надхвърлени при това със значително спестяване на средства за торове - между 15-45%.

При изготвяне на препоръките за азотно хранене са взети предвид най-масовите за България 20 сорта пшеница, техните особености и фази на развитие на растенията по време на хлорофилните замери. По този начин са разработени и инсталирани в мобилното приложение калибрирани алгоритми за торене на всички тествани сортове и универсален алгоритъм за останалите. При нееднородни зони в полетата трябва да се направят хлорофилни замери във всяка една от тях като по този начин могат да се приложат променливи норми на торене за тези блокове. Детайлна информация за продукта и цените е поместена на сайта на Meteobot в секция Препоръки за торене.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com