АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 1, 2021

N.E.X.T. Agri управлява търговията със селскостопански продукти

N.E.X.T. Agri управлява търговията със селскостопански продукти

N.E.X.T. Agri е цялостно софтуерно решение от Ентегра за компании в агросектора, ангажирани с търговия и съхранение на зърно, както и дистрибуция на торове, препарати и семена. Системата обхваща абсолютно всички бизнес процеси, като предоставя в ръцете на мениджмънта инструменти за вземане на печеливши решения, базирани на прецизни данни. Достъпът през таблет и смартфон дава гъвкавост на мениджъри и други служители, които са често в движение. ERP решението N.E.X.T. Agri се състои от няколко функционални пакета.

Управление на покупките и анализ на материалните запаси включва изпълнението на договорите за покупка на зърно или доставката на торове, препарати и семена се следи детайлно по доставки с всички техни характеристики като срок, цена, условия, качествени показатели и др. С управление на зърно база и склад N.E.X.T. дава в реално време подробна информация за наличности по култури, по силози или торове, препарати и семена по складове. Функция за спедиция следи всеки курс на камион, извършил доставка или извозване, като се регистрира в системата и то автоматично още от кантарната бележка. Системата изчислява плащанията за извършени спедиторски услуги, като освен това следи смята и кантарните разлики. Договори за продажба и износ следи стриктно изпълнението на договора, като системата автоматично прихваща всички извозвания по договора. N.E.X.T. генерира автоматично съпътстващи документи като CMR, опис на транспорт, фактура и др.

Пакетът Взаимоотношения с клиенти дава маркетингова информация за клиента, регистър на срещи, оферти и договори. Финанси и счетоводство - цялостното ERP решение поддържа интеграция с всички счетоводни софтуери, вкл. и решения като Microsoft AXAPTA. По този начин клиентът разполага с интегрирана система без да се налага да сменя счетоводния софтуер. Допълнителна информация за N.E.X.T. Agri може да бъде намерена на онлайн страницата на фирма Ентегра.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com