АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 1, 2021

Plant's Soul България предлага микробиални торове за здрави посеви

Plant's Soul България предлага микробиални торове за здрави посеви

Живите торове от серия Микробтима и Плантагра са устойчиви и действат в синхрон с околната среда. В основата на микробиалните торове стоят ризосферните микроорганизми. Фирмата производител цели да подбере правилните щамове, да ги миксира, като повиши полезната ризосфера и устойчивостта към бактериални, гъбни и др. болести и да ограничи достъпа на почвените патогени до културите. Биопрепаратът стимулира минералното хранене на културите, увеличава биоразнообразието в кореновата зона и повишава ефективността на усвояване на NPK торове. Торовете нямат карантинен срок и са безвредни за пчелите.

Микробтима Протект е комбинация от бактериални и плесенни видове, който е силен коренов колонизатор. Продуктът цели развитието на много силна коренова система. Включените сапрофитни гъби имат широкоспектърно дйствие в почвата, като действат потискащо на кореновите патогени. Направени изследвания показват до 85% потискане на почвени зарази от рода на Алтернария, на Фузариум, Питиум и т.н.

Микробтима Растеж е предназначен за бързо и мощно развитие на растенията - микс от ризосферни микроорганизми, които допринасят за нарастване и натрупване на надземна биомаса. Микробтима Растеж се грижи за цялостния хабитус на растенията за оптимални добиви. Биопрепаратът действа като биостимулатор за растеж, развитие и устойчивост към абиотични и биотични стрес-фактори на средата. Внася се по време на вегетацията.

Микробтима Протект и Микробтима Растеж се прилагат самостоятелно или в допълнение към хранителни и др. разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсади.

За формиране на по-голям брой и по-едри цветове Plant‘s Soul България препоръчва Микробтима Цъфтеж - оптимална комбинация от микроорганизми. Този инокулант съдържа 6 вида бактерии. Цъфтящите растения формират цветове под формата на суха и свежа биомаса над 300%. Цветовете са едри и наситени. С този тор може да се третират цъфтящи растения на късия и на дългия ден. Микробтима Цъфтеж се прилага и при зеленчукови, овощни и ягодоплодни. При ягодо­плодните постига над 250% повече плодове.

Технологията на производство е на високо ниво, а приложението на торовете е в много ниска доза (40-100мл/дка). Разработена е четиристепенна система на третиране, като се започва с третиране за разграждане на растителни остатъци, обеззаразяване и облагородяване на почвата, третиране на семена и две листни пръскания. С тази технология се постига защита и здравина на растенията със силна имунна система, отговаряща на биотични и абиотични фактори. Микробиалните препарати са изчистени, не съдържат твърди частици и успешно се прилагат дори при хидропонното отглеждане.

Следващият продукт е Плантагра. Това е органика на основата на фулво- и хуминови киселини, в комбинация с микроорганизми. Плантагра е добре балансирана микроторова композиция на органично-минерална база, допринасяща за общото функционално действие на микробиалния комплекс върху развитието на културите. Стимулира кореновата система, повишава сухо- и жароустойчивостта. Дозата е много малка (50-150мл/дка). Плантагра подобрява и запазва вкусовите качества на продукцията от лозовите, ягодоплодните и овощните насаждения.

Дейността на фирмата производител е предимно с научна и развойна насоченост. В момента разработва нови продукти, като част от тях вече са пуснати на пазара.

За компанията бъдещето е свързано с успеха на всички свои клиенти. Основна цел е да създава и да поддържа дългосрочни партньорства, като предоставя богат опит и разнообразие от продукти с високо качество.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com