АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 1, 2021

Посветени сме на интелигентните торови технологии в земеделието

Чезара Вишан, изпълнителен директор на CICh Romania

Посветени сме на интелигентните торови технологии в земеделието

Уважаема г-жо Вишан, бихте ли разказали накратко пред читателите на списание АгроБио Техника относно дейността на CICh? С какво се отличава компанията на пазара на гранулирани торове?
CICH е производител на торове с богат опит, тъй като е създадена за първи път в Румъния през 1956г. През последните 20 години компанията е посветена на научните изследвания и иновациите. В резултат на това създадохме и представихме на фермерите серия от продукти, които включват най-новите технологии в торовете, които позволяват на фермерите да имат по-добри резултати. Нашите две основни технологии са: NG технология и Nutri-Top технология.

NG технологията включва серия торове на основата на азот с бавно освобождаване на азота. Тази технология носи редица предимства, като по-добро използване на торове през целия живот на растението и избягване на загуби.

Nutri-Top технологията включва серия от сложни торове (NPK), които съдържат state-of-the-art полимер, инхибитор и хуминов екстракт. Тази технология също така е за по-ефективно използване на торове и по-висока производителност.

И двете технологии са изключително приятелски настроени към околната среда, тъй като намаляват до минимум загубите и замърсяването.

В продължение, какви предизвикателства срещате в земеделския сектор като цяло и как се справяте с тях?
Мисля, че едно от най-големите предизвикателства, пред които всички трябва да се изправим, е изменението на климата и ние се опитваме да покрием някои от негативните ефекти с нашите интелигентни торове.

Бихте ли споделили относно някой бъдещи планове на компанията, свързани с нови продукти и/или инвестиции? С кои пазари осъществявате успешно партньорство?
Ще продължим да инвестираме в изследвания, за да подобряваме постоянно нашите торове, така че да отговарят на нуждите на фермерите. Тази година ще представим на пазара две нови гами течни продукти: Nutrifolium и Terram.

Ние предлагаме на нашите клиенти пълна техническа поддръжка през целия жизнен цикъл на растенията. Основно работим на румънския пазар, но присъстваме и в съседни страни като България и Молдова. Миналата година отворихме офис и в Украйна и се стремим да разширим дейността си там.

В заключение, какви очаквания имате за настоящата 2021 година и като цяло за бъдещото развитие на торовите технологии?
Мисля, че торовете с технология, са безпроблемни за околната среда, представляват бъдещето, тъй като ще има по-голям натиск за намаляване на загубите и повишаване на ефективността при ограничени ресурси, така че очакваме добри резултати за 2021г. и бъдещето.Реклама