АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 2, 2021

Аерозолна дезинфекция в животновъдните ферми от П и С Системи

Аерозолна дезинфекция в животновъдните ферми от П и С Системи

Важен елемент в програмите за биосигурност в условията на епидемични заразни инфекциозни заболявания при животните, е прилагането на ефективна дезинфекция за превенция.

Критичните точки за предаването на зараза са сградите, посещавани от хора, животни, насекоми и др. На щателна дезинфекция подлежат обществени пространства и сгради, както и всички кланици и халета за отглеждане на животни. На задължителен контрол се подлагат тръбните и филтърни инсталации на климатичните системи и подземните канали, свързващи сградите за отглеждане на животни и кланиците с общинската пречиствателна станция. Тези подземни тръбни съоръжения обединяват източниците на инфекция, с все още чистата околна среда и посредством различни преносители (хлебарки, плъхове и прилепи) заразите се разпространяват.

Традиционните ръчни пръскачки, използвани за дезинфекция, имат голям разход на работен разтвор, вода (2–6л/м2) и размер на капките над 300 микрона. Те са трудноприложими в подземни канализационни системи, а начинът им на впръскване е екологично опасен за околната среда, тъй като голямо количество използван дезинфектант попада в почвата, споделят консултантите от фирма П и С Системи.

Алтернатива за ефективна обработка на помещения и външни пространства, е аерозолния метод за дезинфекция с голяма икономическа ефективност и лесно приложение, щадящо околната среда. В този случай биват използвани т.нар. атомизатори/ мъглообразуватели (фумигатори) преносими или стационарни машини, образуващи аерозоли за мъгла с размери 15 - 100 микрона, осигурявайки покритие до 19000бр. капчици/cм2. На пазара се предлагат в два варианта – за студен аерозол и за горещ аерозол. Първият вид е предназначен за вътрешно приложение, с електрическо захранване и ниски шумови емисии. При генераторите с горещ аерозол се използва бензин. Капацитетът им е голям и са приложими при обработка на външни площи, животновъдни ферми и др. Предлагат се фумигатори, работещи с водоразтворими незапалими и/или маслоразтворими леснозапалими течности.

Използването на аерозолната дезинфекция обуславя голямо покритие на активното вещество, в сравнение с процеса на мокро пръскане, намалено използване на вода, без загуба на ефективност. Поради високото си повърхностно напрежение, аерозолите не подадат в почвата, затова и този метод на обработване е екологичен и не замърсява околната среда с химични дезинфектанти. Изборът на подходящи дезинфектанти се определя според всеки конкретен случай, като при дозировката стриктно се спазват предписанията на съответната фирма-производител. Разходът на работен разтвор, в зависимост от концентрацията, обикновено е 4–6л/1 000м3 пространство.

Препоръчва се добавката на висши алкохоли (напр. монопропилен гликол), предотвратяващи бързото изпаряване на генерираните аерозоли, запазвайки относителната влажност на образуваната мъгла, правейки я видима за по-добро наблюдение при разпределението.

Тези генератори са окомплектовани с дюзи с различни размери, контролиращи скоростта на потока на работния разтвор за всеки конкретен случай. В заобикалящата ни среда съществуват епидемични микроорганизими, които са отговорни за възникване на пандемични ситуации при животните и хората. Способността им да мутират налага необходимостта от разработване всяка година на нови, адаптирани ваксини и лекарства. Неизвестните до сега епидемии не могат да бъдат предотвратени чрез предварителни предпазни мерки. В тази връзка, ефективната дезинфекция е важен елемент от комплекса лечебни мерки за контрол, ограничаване и премахване на заболяванията.

Оборудването за аерозолна дезинфекция на животновъдни ферми се предлага от фирма П и С Системи.РекламаПрелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com