АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 2, 2021

БЛИЦ изгражда Модулни предприятия и комплекси

БЛИЦ предлага на пазара 10 години, своята иновация – Модулни предприятия. Освен мандри, сега вече предлага кланични пунктове за дребни и едри животни, транжорни, такива за преработка на пчелен мед, риба и дори пивоварни. Това са собствени, патентно защитени разработки, които са адаптирани към конкретните изисквания и потребности на клиента. Модула е производствено хале, изпълнено в съответствие със съвременните достижения в тази област, което обаче не се строи на място а идва готово „до ключ". Фирмата прилага иновативни подходи, с които придава изчистен вид, както отвън, така и отвътре. Всички инсталации и комуникации са дискретни, което е важно, когато става въпрос за хранителен обект, благодарение на специалната конструкция на стените и тавана. За пода не използва покрития или заливки, а той се изгражда монолитно от специален противохлъзгащ панел, също европейска иновация. Материалите, с които изгражда вътрешното пространство е изхвърлено всичко корозивно. Ето защо, модулите на БЛИЦ са повече от контейнер, фургон или подобни сравнения, срещани в публичното пространство. Вътрешното разпределение и монтираното оборудване са съобразени с нуждите на технологичния процес и това прави от модула - Модулно предприятие. Когато производствения процес или капацитет изискват повече място, предприятието се изгражда от два, три или повече модула, като това надграждане може да стане поетапно. Наричат се Модулни комплекси.

Въпреки множеството предимства на модулното предприятие като липсата на строителни и монтажни работи, по-малкото проектна документация, по-лесния режим на поставяне, а не строителство, често се използват и класическите варианти: строителство или реконструкция. Екипът работи по варианта, който е най-подходящ за клиентите. Изготвянето на технологичен проект и документация е едно от първите неща, които БЛИЦ предприема, след като клиентът решава да стартира съвместната работа. Фирмата се старае се да влага в проектираните от предприятия, нужното технологично и спомагателно оборудване, без разточителство, но и без липси. Автоматизацията на процесите, която предлага не е самоцел, но е важна част за да се облекчи ангажираността на оператора с рутинни задачи. „Наясно сме, че за да бъде едно производство в крак с техническите достижения и изискваните норми за съответствие в хранителната индустрия, то няма да стане без пари.“, споделя Христо Иванов, собственик и управител на БЛИЦ.

В компанията много често се използва термина за премерена инвестиция, ето защо при модулните обекти инвестицията може да става поетапно с надграждане, тогава когато му дойде времето. И това не е свързано с тежки ремонти и реконструкции а с добавяне на площ и оборудване със следващ модул. Много сериозна помощ в това отношение са националните и европейски програми за финансиране. Екипът неслучайно на първо място посочва "националните", защото прилаганите такива през 2019 и 2020 година показват, че при тях по-бързо и лесно са се случили нещата. Важно е, подготовката за кандидатстване, по тези мерки да започне отрано.

БЛИЦ консултира и съдейства във всяка една стъпка от подготовката, което се отнася и за европейските проекти, както и за други, вече работещи, регионални механизми и програми за финансиране.

Във връзка с очакваното отваряне на мярка 4.2 от ПРСР, в БЛИЦ са готови да предложат, пълно съдействие и консултиране по проектите за едно успешно кандидатстване. Още повече, голяма част от предприятията, създадени от БЛИЦ са успешно финансирани с европейски средства.

С натрупания опит, БЛИЦ предлага не само доставката на тези предприятия, но и цялостно инженерингово решение - от проекта, изпълнението му и до технологичното обучение на кадрите, които ще работят в тях.

Политика на компанията е предлагане на цялостно завършен продукт.

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com