АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 2, 2021

Освен специалисти в семената, се превръщаме и във верни дигитални съветници на фермеритеОсвен специалисти в семената, се превръщаме и във верни дигитални съветници на фермерите

Петко Василев управлява българското поделение на KWS от 2014 година. Професионалната му кариера преминава през различни търговски и ръководни позиции в няколко различни и ...

Ефективното прецизно хранене на растенията е основната ни мисия в помощ на земеделцитеЕфективното прецизно хранене на растенията е основната ни мисия в помощ на земеделците

Уважаеми г-н Илиев, тази година Яра България навършва 5 години от своето създаване. Бихте ли направили кратко представяне на дейността и на най-важните моменти от разв ...

Подкрепяме българските земеделци, за да бъдат успешни, иновативни и печелившиПодкрепяме българските земеделци, за да бъдат успешни, иновативни и печеливши

Уважаеми г-н Мурзов, в какво отношение тази пролет е по-различна и как Байер ще отговори на динамиката и предизвикателствата в нуждите на фермерите през сезона? ...

Добрият фураж носи успехДобрият фураж носи успех

Уважаеми г-н Йотов, Геномика поема управлението на „Кооператив Фермери & Геномика“ със създаването му през 2017г. В тази връзка, бихте ли обобщили основните визия и це ...Реклама