АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 4, 2021

Вертикални ферми, или защо бъдещето на земеделието е вертикалноВертикални ферми, или защо бъдещето на земеделието е вертикално

Идеята за "вертикална ферма", при която растителната продукция се отглежда на нива, разположени едно над друго, не е нова. Самият термин е въведен през 1915г. и оттогава ...

Фуражни добавкиФуражни добавки

Освен основните суровини, дажбите на селскостопанските животни съдържат и различни фуражни добавки, чиято цел е да допълнят диетата на животните с хранителни вещества, ка ...Реклама