АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 1, 2021