АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 2, 2021

Агриен предлага опаковане на плодове и зеленчуци с Manter

Агриен предлага опаковане на плодове и зеленчуци с Manter

Manter разработва и произвежда машини за претегляне и опаковане на пресни плодове и зеленчуци. Машините са изработени и сглобени на едно място, което води до един, цялостен продукт. Клиентите се възползват от професионални съвети в процеса на избор, покупка и качествено обслужване по време на инсталацията и през целия жизнен цикъл на машината. Услугите на Manter са достъпни в световен мащаб чрез обширна мрежа от дилъри, сервизни точки и поддръжка чрез дистанционна диагностика.Manter е партньор за висококачествени решения за претегляне и опаковане чрез надеждни машини, с дълъг живот, което води до ниски общи разходи за собственика. Оптималният софтуер, разработен от Manter постига висока точност и висока скорост. Осигурени са инсталиране и сервиз от обучени специалисти в световна мрежа. Manter е доверен партньор за персонализиране на машините, изработени съобразно клиентските нуждите. При работа заедно с изпитани партньори в индустрията за опаковане, услугите на Manter надхвърлят собствените машини. В резултат на това, Manter предлага цялостни решения за налични съоръжения за опаковане от процеса на сортиране и претегляне, до опаковане и палетизиране.