АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 2, 2021

АгроВиста предлага фуражна кухня за производство на мюсли

АгроВиста предлага фуражна кухня за производство на мюсли

АгроВиста предлага фуражна кухня Gruber за производство на мюсли. Фуражната кухня е отличена с 1-во място за иновации в конкурса "Принос в механизацията на земеделието". Предлагат се фуражни кухни с производителност от 0,5 до 2т/час. Компактният размер позволява инсталиране на малка площ от 10-12м2, като тя може да бъде допълнително дооборудвана и включена в комплексна мелнична и смесителна инсталация за производство на мюсли.Фуражната кухня включва приемник, машина за мюсли и смесител за фуражи. При преработката зърното се флейкува/сплесква без образуване на прах, което го прави подходящо особено при разделно хранене и залагане на концентрата в доилната зала. Нарушава се целостта на външната обвивка и се увеличава активната повърхност на зърното. Предимствата при употребата на мюсли са: по-бавно разграждане и ферментация в търбуха на преживните животни, подобряване на апетита и увеличаване консумацията на сухо вещество, а при младите животни стимулира развитието на предстомашията и способства за по-ранно привикване към грубите фуражи. Разходите за производство на единица продукция (мляко, месо) са с 25% по-малки, в сравнение с изхранване със смлян фураж, споделят от АгроВиста.