АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 4, 2020

Байер предлага генетика DEKALB за високи добиви в рапица

Байер предлага генетика DEKALB за високи добиви в рапица

През последните години рапицата е сред най-рентабилните култури, отглеждани в България. Първа носи приход на стопанството и дава възможност да се посрещнат спешни разходи, свързани с предстоящата кампания. Освобождава рано полето и дава възможност за много добра подготовка за следващата култура. Това е голямо предимство, особено когато следващата култура е пшеница или ечемик. Дори и при критични условия, като засушаване, се получава висок и стабилен добив. Съществуват, обаче, някои трудности и рискове при отглеждане на рапица, като например затруднения в предсеитбената подготовка, разпукване и загуба на добив в последните етапи от развитие и други.Байер предлага генетиката DEKALB за ограничаване на рисковете и оптимизиране на разходите. Представителите на фирмата притежават експертиза за цялостната технология и успешното отглеждане на културата. Хибридите DEKALB регистрират високи и устойчиви резултати, дори и при неблагоприятни условия. Генетиката позволява да се реколтира рапица, дори при късно поникване наесен, поради много бързото развитие на кореновата система и надземната маса на хибридите. Дава оптимален добив дори при ниска гъстота (15-20 растения на кв.м.), поради високата си компенсираща способност.Модерната генетика DEKALB се състои от средновисоки хибриди с отлична способност за разклоняване, което спомага за добро покритие на площта, дори при ниска сеитбена норма, ограничавайки риска от полягане. Хибридите DEKALB са толерантни към есенната форма на фома, която е най-вредоносна и дават сигурност в последните фази на развитие на рапицата, поради устойчивост на разпукване на шушулките. Хибридът ДК ИМАРЕТ CL от портфолиото на Байер е толерантен Clearfield хибрид с двойна устойчивост срещу паразита "синя китка". За пълното портфолио хибриди DEKALB посетете интернет страницата или се свържете с регионалните представители на Байер.