АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 5, 2020

Втори EIT Food Awareness Day ще се проведе през октомври

Втори EIT Food Awareness Day ще се проведе през октомври

Институт за агростратегии и иновации - EIT Food Hub Bulgaria в партньорство със Съюз по хранителна промишленост, организира EIT Food Awareness Day. Събитието ще се проведе на 8.10.2020г. от 10:00 часа в Дома на науката и техниката и ще бъде осъществено с подкрепата на Европейския институт за иновации и технологии в храните /EIT Food/.Организирано е EIT Food Awareness Day да започне с Кръгла маса на тема "Стъпка по стъпка по пътя от фермата до трапезата", на която да бъдат обсъдени възможностите и предизвикателствата, които произтичат от стратегията за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система. Ще бъдат представени и акценти от работата по подготовката на Стратегическия план по новата Обща селскостопанска политика в България. По програма, EIT Food Awareness Day ще представи дейностите и програмите на EIT Food за български стартиращи фирми, предприемачи, компании, експерти и студенти, както и добри примери за успешни бизнес идеи, подкрепени от EIT Food. Планира се всички предложения от кръглата маса да бъдат обобщени и изпратени до институциите, които имат отношение на заложените в Стратегията "От фермата до трапезата" цели, дейности и ангажименти.