АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 2, 2019

Газовият котел Condens 2300 W от Bosch

Газовият котел Condens 2300 W от Bosch

18.09.2018
Обслужването на Condens 2300 W е интуитивно. Можете удобно да управлявате уреда дистанционно и чрез стаен регулатор, тъй като е съвместим с всички управления на Bosch. Модулиращата горелка на Condens 2300 W се адаптира в диапазон от 10 до 100% (3 до 30KW) от максималната мощност автоматично към актуалната необходима топлина. Чрез нея уредът работи ефективно и тогава, когато не е необходима пълната мощност. Това води до висока сезонна енергийна ефективност - до 94% на отоплението.
Уредът е с малки размери, което спестява място, прави възможна смяната му с лекота при модернизиране на отоплението и осигурява бързо инсталиране. Благодарение на добре конципираната конструкция, всяко обслужване може да се извършва бързо и спестява време. Страничните части имат възможност да се свалят, а вътрешното пространство е особено прегледно. Така може да се достигне бързо и директно до всички важни компоненти през предната част на котела, което пести време и средства дори при регулярното обслужване на уреда преди отоплителния сезон. Котелът Condens 2300 W може да се комбинира с множество димоотводи за отвеждане на отработените газове. Дори особено дългото отвеждане на отработените газове с този уред става много лесно.