АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 4, 2020

Гимекспорт предлага богата гама продукти онлайн

Гимекспорт има изградени традиции в търговията с материали за аграрния и за строителния сектор. В крак със световните тенденции е създаден интернет магазин с лесен достъп и бързо обслужване. Материалите и продуктите отговарят на съвременните изисквания. Екипът на дружеството полага постоянни грижи за развиването на сайта. Магазинът е разделен на четири категории - агроматериали, геоклетки, нетъкани геотекстили и строителство.В сектора за агроматериали са налични защитни мрежи и покривала, продукти за защита и балиране на сено, слама и фураж. Защитните мрежи имат слънцезащитен ефект 35%-75% и се използват в оранжерии, срещу птици, дъжд и градушка. Защитните покривала предотвратяват развитието на плевели, редуцират употребата на хербициди и препарати. Използват се при култивация и рекултивация на зеленчуци, оформяне на алеи в градини и паркове. Професионалното съхранение на бали може да се постигне със специални мрежи и покривала, които се предлагат в магазина. Отделна категория е предвидена за геоклетките. Те са многокомпонентни системи, които стабилизират терени и укрепват откоси. Предлагат се с височина 5, 7, 10, 15, 20 cм. Нетъканите геотекстили, с тегло от 100-1200гр/м2, се използват за армиране, разделяне, дренаж и филтрация при пътища, алеи, земни работи, резервоари и канали. В сектор строителство се предлагат хидроизолационни материали - дренажни мембрани, битумни изолации и ленти, бентонитови хидроизолации, течни изолации, както и топлоизолационни материали - плочи от XPS. Богат е изборът на битумни керемиди, мрежи за армиране на земни основи и откоси, както и стъклени мрежи армиране на износоустойчивия слой асфалт. Екипът на Гимекспорт ще съдейства при избора на материал според спецификата на всеки проект.